Hradečtí podnikatelé dostanou od města více než sedm milionů korun

Koncem května bylo zahájeno přijímání žádostí o finanční pomoc určenou drobným hradeckým podnikatelům až do výše 25 tisíc korun. Jedná se o jedno z opatření z programu Antivirus, které má za cíl snížit dopady způsobené koronavirovou krizí. Přijato bylo celkem 412 žádostí, z nichž 96 muselo být vyřazeno, jelikož žadatelé nesplňovali stanovené podmínky. Rada města dnes schválila 52 žádostí v hodnotě více než 720 tisíc korun, kdy podnikatelé žádali o částku nižší než 20 tisíc. Zbylých 264 žádostí za více než 6,5 milionu korun bude na svém zasedání schvalovat zastupitelstvo.
 

„Na finanční pomoc určenou hradeckým podnikatelům jsme v rámci programu Antivirus vymezili částku deset milionů korun. Její výše je zcela dostačující, jelikož nám dorazilo 412 žádostí. Bohužel ne všichni žadatelé splňovali stanovené podmínky, a proto muselo být 96 žádostí vyřazeno,“ říká primátor Alexandr Hrabálek. Z 316 řádně podaných žádostí schválila rada města 52 ve výši 720 tisíc korun. „V radě města jsme mohli projednávat pouze takové žádosti, kdy podnikatelé žádali o finanční pomoc do 20 tisíc korun. Žádosti s vyššími částkami budou v pondělí 29. června schvalovány v zastupitelstvu,“ vysvětluje primátor. Takových je 264 ve výši zhruba 6,5 milionu korun. „V rámci programu Antivirus se chystáme hradeckým podnikatelům poskytnout více než 7,2 milionu korun,“ doplňuje primátor. S vyplácením částek by vedení města rádo začalo během července. 
Tuto finanční pomoc jsme cílili především na drobné podnikatele a živnostníky, kteří mají sídlo a provozovnu v Hradci Králové a během nouzového stavu museli z důvodu vládních nařízení uzavřít své provozovny,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Žadatelem mohla být pouze právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává méně než deset osob a také musí mít například nepřerušenou podnikatelskou činnost. „Bohužel jsme museli vyřadit takové žadatele, kteří byť v Hradci Králové mají provozovnu, tak zde nemají sídlo. Vyhovět jsme nemohli ani těm, kteří nebyli zapsáni v živnostenském rejstříku,“ zakončuje primátor. Další formy pomoci v rámci programu Antivirus je pak možné nalézt zde
Zdroj: Hradec Králové