FlixBus ke konci května obnoví provoz dalších vnitrostátních linek

Autobusový dopravce FlixBus obnoví provoz na dalších dvou vnitrostátních linkách. Od pátku 22. května začne jezdit z Prahy do Českého Krumlova střídavě přes zastávky Písek a České Budějovice nebo Benešov, Tábor a Třeboň. O týden později obnoví provoz mezi Prahou do Brnem. Jedná se o dvě další linky dálkových autobusů, které se po útlumu v době nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru vrací na české silnice.

Stejně jako u dálkových spojů FlixBusu z Prahy do Karlových Varů, Liberce a Mostu se i v případě Českého Krumlova a Brna prozatím jedná o omezený provoz.

 

„Vidíme, že zájem cestujících o vnitrostátní spoje roste, postupně se zákazníci vracejí i do dálkové přepravy. Očekáváme, že brzy budeme moci posílit frekvenci spojů na klíčových trasách a nabídnout tak zákazníkům více spojů denně,“ uvádí mluvčí společnosti FlixBus Martina Čmielová.

 

Nalákat cestující zpět do hromadné dopravy chce dopravce výhodnými cenami. „Chceme, aby cestující věděli, že u nás vždy najdou nejvýhodnější cenu v kombinaci s pohodlným cestováním díky větším rozestupům mezi sedačkami,“ dodává Čmielová. Cena jízdenky z Prahy do Českého Krumlova začíná od 149 Kč za jízdné pro dospělou osobu. Obnovené vnitrostátní spoje jsou již v prodeji na webových stránkách dopravce.

 

Preventivní bezpečnostní opatření na palubách autobusů

FlixBus již na začátku května zavedl preventivní bezpečnostní opatření týkající se zvýšené prevence, hygieny a dezinfekce prostor autobusu, dezinfekce pro cestující a řidiče, ochranných pomůcek, změn při nástupu i výstupu a odbavování.

 

Cestující jsou během odbavení i po dobu celé cesty povinni mít zakrytá ústa i nos například rouškou. Řidiči FlixBusu jsou vybaveni ochrannými pomůckami – jednorázovými rukavicemi a rouškami s vyměnitelným nanofiltrem. Nástup na palubu autobusu je umožněn pouze zadními dveřmi, u kterých je cestujícím k dispozici dezinfekce na ruce. Samotné odbavení probíhá přes mobilní telefony a digitální snímač. Řidiči budou cestujícím připomínat nutnost dodržovat při nástupu do autobusu patřičné rozestupy.

Na palubách autobusů FlixBus jsou z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřeny toalety a přerušen prodej drobného občerstvení.

 

Provoz mezinárodních spojů z Česka čeká na výsledky jednání s vládami sousedních zemí

Mezinárodní autobusové linky chce FlixBus obnovit, jakmile to bude z provozních a ekonomických důvodů možné.

„Každý týden přehodnocujeme stávající situaci a naši aktuální nabídku s výhledem na několik týdnů dopředu. Plány rozvolňování cestovních omezení napříč zeměmi, ale také přes jednotlivé hranice, se značně liší,“ říká Čmielová. „Stále platí omezení volného pohybu osob a karanténní opatření po překročení hranic ve většině evropských zemí nebo překročení hranice není, až na výjimky, umožněno cizincům, což aktuálně limituje provoz komerčních spojů.“

 

Největší překážkou je podle dopravce nutnost prokazování negativních testů na onemocnění COVID-19 nebo karanténa při návratu do ČR a podpora cestování převážně z ekonomických důvodů, což znemožňuje masivnější cestování i za účelem turistiky. To by se již v červnu mohlo změnit.

+ FlixBus od 22. května obnovuje v omezeném režimu provoz mezi Prahou a Českým Krumlovem

+ Od 28. května začne jezdit i mezi Prahou a Brnem

+ Preventivní bezpečnostní opatření na palubách autobusů a při odbavování přetrvávají