Egovernment THE BEST 2019

 Magazín Egovernment pořádal již čtrnáctý ročník soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2019, jejímž cílem je především představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo pod záštitou Ing. Vladimíra Dzurilly, zmocněnce vlády pro IT a digitalizaci dne 25.11. 2019 v Obecním domě v Praze.
Egovernment je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší, levnější. Magazín Egovernment již od roku 2001 sleduje elektronizaci veřejné správy v ČR. Egovernment The Best 2019 je soutěžní sbírka nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné správy v ČR. Cílem soutěže je shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci státní a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirací pro všechny zainteresované.

Soutěžní kategorie

Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží dle předem stanovených kritérií v rámci čtyř kategorií: 1.centrální projekty (realizované centrálními institucemi, nebo projekty s celorepublikovým dosahem) 2.krajské projekty 3.městské projekty (města a MČ)
4.obecní projekty (obce) . Cílem této kategorizace je odstranit obavy provozovatelů že jejich menší projekty nemohou uspět vedle velkých celostátních projektů. Navzájem jsou porovnávány pouze projekty adekvátního rozsahu a významu. Letos bylo přihlášeno 33 projektů z toho 3 projekty byly financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Všechny 3 projekty uspěly. Vítězem soutěže v kategorii Obce se stal projekt „Moderní elektronický úřad“, který snižuje administrativní zátěže občanů i pracovníků Městského úřadu Svitávka a posiluje transparentnost transakcí. V kategorii Kraje získal druhé místo projekt „Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje“, který usnadňuje aktivity paměťových institucí v oblasti sbírkotvorné činnosti a třetí místo ve stejné kategorii získal projekt „Systém pomoci na vyžádání“ pro podporu operačního řízení během poskytování včasné a kvalitní přednemocniční péče obyvatelstvu v Moravskoslezském kraji.
„Těší mě, že projekty financované z Integrovaného regionálního operačního programu přispívají ke zlepšení fungování veřejné správy v ČR a o to víc mě těší, když přínos zrealizovaných projektů ocení i odborníci z oblasti e-Government a IT,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád
Projekty, zařazené významově do stejné kategorie, jsou často velice rozdílné, jejich porovnávání je velmi těžké. Proto organizátoři vedle stupňů vítězů, udělili v každé kategorii další speciální ocenění. Vyzdvihli tak pozoruhodné projekty, i když nezískaly místa na stupních vítězů.
Následně bude vydána publikace Egovernment The Best, která představí všechny přihlášené projekty, jsou rovněž prezentovány na webových stránkách Egovernment.cz.

Výsledky

Kategorie obcí 1.místo MODERNÍ ELEKTRONICKÝ ÚŘAD, provozovatel městys Svitávka, realizace: GORDIC, K-NET

2. místo MODERNIZACE, ROZŠÍŘENÍ A INTEGRACE IS, provozovatel Obec Přerov nad Labem, R Labem, realizace: GORDIC spol. s r. o

Kategorie měst a MČ

1. místo ZNOJMO – HISTORICKÉ MĚSTO PRO MODERNÍ OBČANY, provozovatel: Město Znojmo, realizace: GORDIC spol. s r.o., Neogenia s.r.o., Payment4U, a.s., FCC Znojmo, s.r.o., Tichý svět, o.p.s. 2. místo PORTÁL OBČANA MĚSTA PELHŘIMOV, provozovatel: Město Pelhřimov, realizace: DATRON, a.s.
3. místo ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KRÁLOVSKÉHO HORNÍHO MĚSTA PŘÍBRAM, provozovatel: Městský úřad Příbram, realizace: MARBES CONSULTING s.r.o. 3.místo JAK JSME SE V HOLEŠOVĚ STALI ÚŘADEM 4.0, provozovatel: Město Holešov, realizace: VERA, spol. s r.o.

Kategorie krajů

1. místo SAMOSPRÁVA KRAJE VYSOČINA, provozovatel: Kraj Vysočina, realizace: Kraj Vysočina 2. místo EVIDENČNÍ SYSTÉM SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ ZK, provozovatel: Zlínský kraj, Realizace: Inqool a.s. 3. místo SYSTÉM POMOCI NA VYŽÁDÁNÍ provozovatel: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o. a O2 Czech Republic realizace: Moravskoslezský kraj Speciální ocenění: EVIDENCE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ, provozovatel: Olomoucký kraj ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ PŘES PORTÁL OBČANA., provozovatel: Ministerstvo vnitra/SZR a HRDLIČKA spol. s r.o. realizace: Kraj Vysočina a HRDLIČKA spol. s r.o.

Kategorie centrální

1. místo NÁRODNÍ ARCHITEKTURA eGOVERNMENTU VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR, provozovatel: Ministerstvo vnitra ČR, realizace: Ministerstvo vnitra 2. místo ROZVOJ DOHLEDOVÉHO CENTRA eGOVERNMENTU, provozovatel: NAKIT, s. p. – státní podnik zřízený Ministerstvem vnitra ČR, realizace: Ministerstvo vnitra ČR 3. místo DIGITALIZACE PROCESŮ FINANČNÍ KONTROLY, provozovatel: Národní bezpečnostní úřad, realizace: GORDIC spol. s r.o. Speciální ocenění: PRÁVNÍ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM (PES), provozovatel: Hospodářská komora České republiky, realizace: NEWPS.CZ s.r.o.

Ministerstvo vnitra (MV) získalo první dvě místa v centrální kategorii. Vyhrálo vytvoření a webová prezentace čtyř zásadních dokumentů k Informační koncepci ČR. Mezi dokumenty, které získaly hlavní cenu, patří Národní architektonický plán, Národní architektonický rámec, Slovník pojmů eGovernmentu a Metody řízení ICT veřejné správy. Druhé místo patří projektu Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu. Ten mj. zajišťuje kyberbezpečnost a bezpečnostní dohled pro ICT systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy MV. Při převzetí hlavní cenu za MV ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu Petr Kuchař řekl: „Jde o výsledek naší více než roční práce. Konečně máme dokumenty s hlavními informacemi k architektuře eGovernmentu, navíc dostupné v provázané formě na webové stránce.“
.

Speciální ocenění – počin roku ZÁKON O PRÁVU NA DIGITÁLNÍ SLUŽBY
Diplom byl pak určen nejen pro poslance, kteří stáli za zmíněným návrhem, ale pro všechny, kteří se zasloužili o vznik této myšlenky a její realizaci, tedy pro Barboru Kořanovou, Martina Kupku, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojku, Jana Bartoška, Helenu Langšádlovou, Věru Kovářovou, Vladimíra Dzurillu, Zdeňka Zajíčka

Jaromír a Věra Hamplovi

Foto: archiv Egovernment