DPP začne s rekonstrukcí tramvajové tratě na Bubenském nábřeží

 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne po půlnoci z tohoto pátku na sobotu 16. října 2021 s první etapou rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží v Praze 7, která potrvá do pátku 5. listopadu 2021. Z tohoto důvodu bude po celou dobu rekonstrukce přerušen provoz tramvají v úseku Vltavská – Dělnická. DPP místo něj zavede náhradní autobusovou dopravu X25 mezi Strossmayerovým náměstím a Maninami. Tramvaje se do zrekonstruovaného úseku vrátí z pátku 5. listopadu na sobotu 6. listopadu 2021 od zahájení nočního provozu, tj. zhruba kolem půlnoci.

 

Rekonstrukce tramvajové tratě na Bubenském nábřeží je pouze jedním z celkem 9 projektů koordinovaných hl. m. Prahou napříč městskými i soukromými investory, aby byly rozloženy posloupně za sebou či paralelně, a jejich dopad na MHD či individuální automobilovou dopravu byl co nejmenší. Akce DPP je koordinována s opravou vozovek v přilehlém úseku Argentinské ulice, rekonstrukcí světelného signalizačního zařízení (SSZ) Argentinská – Plynární, které realizuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), dále s přeložkou vysokého napětí v Argentinské ulici, a jako nutná předstihová akce pro rekonstrukce kanalizace, plynovodu, vozovek a pěší promenády Bubenské nábřeží včetně SSZ Argentinská – Bubenské nábřeží a lávky Holešovice – Karlín (HolKa).

 

Stávající tramvajová trať na Bubenském nábřeží pochází z roku 1981. V roce 2003 byla celkově repanelizována, je uložena na velkoplošných panelech BKV. Novou trať budou tvořit kolejnice NT1 upevněné na betonové desce systémem W-tram. V úsecích se zástavbou bude navíc opatřena antivibračními rohožemi pro snížení hlučnosti. Povrch tramvajové tratě bude tvořit litý asfalt. V první etapě bude DPP rekonstruovat trať v úseku od světelné křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše
u stanice metra Vltavská po křižovatku Bubenského nábřeží s Argentinskou ulicí.

 

„Dožívající trať je nutné zrekonstruovat. Na všech tratích v Praze postupně nahrazujeme staré BKV panely za novou technologii uložení tramvajového tělesa na betonovou desku a upevnění kolejnic systémem W-tram. Díky tomu je tramvajový provoz na takto zrekonstruovaných tratích výrazně tišší,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „V první etapě zrekonstruujeme zhruba 230 metrů tratě v koordinaci s TSK. Příští rok nás čeká rekonstrukce navazujících úseků kolem Pražské tržnice, které budeme ale realizovat v návaznosti na zahájení výstavby lávky Holešovice – Karlín.“

 

Rekonstrukce tratě na nábřeží Edvarda Beneše potrvá do 31. října 2021

Probíhající rekonstrukce tramvajové tratě na nábřeží Edvarda Beneše, v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem, která měla podle původních plánů skončit tento pátek 15. října 2021, potrvá o dva týdny déle do konce letošního října. Tramvaje se sem opět vrátí z neděle 31. října na pondělí 1. listopadu 2021 od nočního výjezdu.

„Během prací jsme v místech, kam jsme měli přesunout novou trať, narazili na železobetonové konstrukce nábřežních zdí, které byly výše, než jsme čekali, a než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Museli jsme ji proto u projektanta nechat upravit dle skutečnosti a umožnit TSK, aby si zdi mohla nejdříve opravit a zaizolovat, než na nich postavíme nové tramvajové těleso. V mezičase jsme realizovali ostatní práce tak, abychom případný skluz zkrátili na minimum. Povedlo se nám jej zkrátit na dva týdny. Cestujícím i řidičům se nicméně omlouváme za nepříjemnosti,“ říká Jan Šurovský.

 

Plánované opravy a rekonstrukce DPP do konce letošního roku

Kromě zmiňovaných dvou rekonstrukcí DPP do konce letošního roku plánuje v první polovině listopadu opravit kolejové rozvětvení na tramvajových tratích na Čechově mostě a náměstí Jana Palacha. O prodlouženém víkendu od 28. do 31. října 2021 bude DPP pokračovat ve výměně dřevěných pražců za betonové na lince metra C v úseku Pražského povstání – Muzeum. Do konce letošního roku by DPP také rád zahájil stavební práce na výměně stropní desky a modernizaci vestibulu stanice metra Florenc.

 

Dopad do veřejné i individuální automobilové dopravy bude mít diagnostické měření Mánesova mostu, které bude realizovat TSK na konci listopadu. Ostatní stavební práce DPP, např. napojení kusých kolejí v Opletalově ulici do tramvajové sítě, nebo oprava kolejové křižovatky Radlická – Za ženskými domovy, budou bez zásadních dopadů na MHD.

Dopravní opatření v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě na Bubenském nábřeží

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati bude od soboty 16. října 2021 od cca 0:00 hod. do pátku
5. listopadu 2021 do cca 24:00 hod.
obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Vltavská – Dělnická.

 

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 1 a 25 budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí.

Linka č. 6 bude cca od 6:15 hod. do 21:30 hod. ve směru z centra ze zastávky Palmovka prodloužena přes zastávky Balabenka, Divadlo Gong a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

Linka č. 12 bude ve směru ze Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud bude dále pokračovat jako linka č. 14 směr Spořilov.

Linka č. 14 bude ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud bude dále pokračovat jako linka č. 12 směr Sídliště Barrandov.

 

Změny v zastávkách tramvají a náhradní autobusová doprava X25

Zřizuje se zastávka Vltavská v obou směrech na předmostí Hlávkova mostu.

Pro cestu do oblasti Holešovic doporučujeme využít přestup na tramvaj ve stanici metra Nádraží Holešovice.

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X25 v trase Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Maniny.

 

Zastávky linky X25:

Maniny – nástupní, Tusarova, Pražská tržnice: v zastávkách tramvají

Vltavská: na nábřeží Kapitána Jaroše, v prostoru pod Negrelliho viaduktem

(od 23. října 2021 bude zastávka Vltavská, směr Strossmayerovo náměstí, na nábřeží Kapitána Jaroše přemístěna do pravidelné autobusové zastávky)

Strossmayerovo náměstí: v ulici Dukelských hrdinů, v zastávce určené pro náhradní autobusovou dopravu

Vltavská: na nábřeží Kapitána Jaroše, v zastávce linky č. 156

Pražská tržnice: na Bubenském nábřeží, u chodníku za zastávkou tramvají

Dělnická a Maniny – výstupní: v zastávkách tramvají

 

Změny v zastávkách autobusů do 23. října 2021 do cca 0:30 hod.

Pro linky č. 156, 905 a 911 se přemísťuje zastávka Vltavská, směr Strossmayerovo náměstí, resp. Dlouhá třída na nábřeží Kapitána Jaroše přibližně o 100 metrů zpět do zastávky linky X25 pod Negrelliho viaduktem.