Den architektury odhalí architektonické skvosty Zlínského kraje

Na přelomu září a října se koná největší architektonický festival Den architektury. Již 13. ročník festivalu pořádaný spolkem KRUH ve spolupráci s lokálními oraganizacemi a iniciativami se uskuteční po celém Česku a Slovensku ve 135 městech a obcích. Od 29. září
do 5. října je na programu více než 450 exkurzí do běžně nepřístupných budov.
Den architektury není jen architektura a urbanismus, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města.

Ve Zlínském kraji se do festivalu zapojuje 8 měst formou komentovaných prohlídek, výstav nebo exkurzí do zajímavých objektů.

Ve Zlíně se v sobotu 30.9. uskuteční komentovaná prohlídka Památníku Tomáše Bati, nebo se dozvíte příběh Zikmundovy vily. Historička umění Lucie Šmardová přiblíží budovu Centroprojektu nebo Továrnu v zahradách – tovární areál Tomáše Bati.

Ve Valašském Meziříčí uslyšíte o historii místních skláren. V nedalekém Rožnově pod Radhoštěm uslyšíte příběh proměny místní knihovny, která sídlí v neobarkní vile z 19. století.  Historii, současnost a vize areálu uherskohradišťské nemocnice představí historička Blanka Rašticová v Uherském Hradišti, kde je na programu také prohlídka kina Hvězda a tematické povídání Tři století barokní krásy o Galerii Slováckého muzea. Výrazná dřevostavba na okraji města Brumov-Bylnice se otevírá veřejnosti prohlídkou, která nastíní základní filozofii budovy nastíníi použité materiály a technologie. Dřevěná konstrukce je vyrobena z materiálů, které vznikly přímo na místě.

Zajímavé prohlídky nebo přednášky nabízí také Uherský Brod, Otrokovice nebo Kroměříž.

„Naším cílem je upozorňovat na kvalitní architekturu a představovat ji v širších souvislostech, s důrazem na architekturu současnou a poválečnou. Řada našich akcí se věnuje i proměnám jednotlivých lokalit či potřebným změnám ve veřejném prostoru, a to po společenské stránce, tak i z hlediska udržitelnosti. Proto je pro nás velmi cenná spolupráce s místními spolky či architekty,“ vysvětluje zakladatelka a ředitelka Dne architektury, architektka Marcela Steinbachová. Programovou nabídku doplňují přednášky, diskuse, workshopy pro děti nebo divadelní představení a koncerty.

Kompletní program s přesnými termíny prohlídek na: www.denarchitektury.cz