Bytová politika Prahy 3 se z gruntu mění

Rada městské části ve středu 23. října schválila nová pravidla pro přidělování obecních bytů. Zavádí bodový systém, který zajistí, že byty poslouží k bydlení těch nejohroženějších skupin obyvatel. Největší pozornost bude věnována rodinám s dětmi. Radnice pro veřejnost zřídí též kontaktní místo pro bydlení.

Kritéria přidělování bytů jsou nově pro všechny stejná. „Každý, kdo zažádá o obecní byt, bude hodnocen podle bodových kritérií, která zohledňují míru bytové nouze, ve které se žadatel nachází,“ uvádí Ondřej Rut, místostarosta pro sociální oblast. Systém zohledňuje i to, zda jde o jednotlivce či rodinu s dětmi, zdravotní stav či případný hendikep žadatele, v potaz se bere například i délka pobytu v Praze 3.

U každého žadatele o nájem bytu provede sociální odbor šetření, aby reálně zhodnotil bytovou situaci a doporučil bodování u kritérií, která jsou založena na subjektivním hodnocení. Bodování tak bude mnohem přesnější, než tomu bylo dodnes. Bodový systém navíc umožňuje vytvořit pořadí, podle kterého se budou byty přidělovat.

Novinkou je i finanční limit v příjmech žadatele. Ten musí být menší nebo roven 2,4násobku životního minima. „Nyní na obecní byt dosáhnou jen občané s opravdu nízkými příjmy, kteří si byt na trhu dovolit nemohou,“ upřesňuje Rut.

Podle nových pravidel se bude nájemní smlouva uzavírat zpravidla na dva roky s možností prodloužení. Výjimkou jsou nájemníci nad 70 let. „V minulosti byly obecní byty pronajímány často i na dobu neurčitou. To teď končí. Je potřeba pomoct občanům, kteří se ocitnou v nouzi, zároveň ale musí být motivováni k tomu, aby sami přispěli ke zlepšení své sociální situace,“ dodává Jiří Ptáček, starosta Prahy 3.

Součástí pravidel jsou i profesní byty, např. pro učitele. Schválení pravidel je zároveň plněním koaličního prohlášení, včetně závazku založit program „bydlení především“ (housing first), který má najít bydlení primárně všem dětem na ubytovnách. Právě to totiž nová pravidla umožní.

Vedení Prahy 3 se podobně jako Praha 1, 7 a 10 a 22 chystá podepsat Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze s hlavním městem. To radnici umožní čerpat kapacity neziskových organizací v rámci krajské sítě sociálních služeb pro zajišťování podpory v bydlení. Městská část se také v rámci spolupráce zavazuje zřídit tzv. kontaktní místo pro bydlení, na kterém pracovníci radnice pomohou komukoliv řešit jeho bytový problém.