Brno bude součástí inovativních měst

Brno se v letošním roce přihlásí do Výzvy inovativních měst 2020 (Innovation Cities Challenge 2020), kterou vyhlásila Evropská komise. Výzva je určena pro 50 evropských měst, která prokážou hluboký zájem a motivaci dále se digitálně transformovat.

Výzva inovativních měst 2020

Výzva inovativních měst 2020 nepřináší zapojeným žádnou finanční podporu. Mohou však zdarma využít expertní poradenství na míru, stát se součástí komunity a účastnit se pravidelných setkávání, využít online sadu nástrojů a návodů založených na dobré praxi zapojených měst a v neposlední řadě také získat mentora v podobě jiného města.

„Do Výzvy inovativních měst 2020 se mohou přihlašovat pouze města z členských států Evropské unie, která mají více než 50 tisíc obyvatel. V Brně se v této Výzvě zaměříme na rozvoj projektu Brno iD, datového webu, projektu Občanské radnice a také na projekty na podporu inovací v regionu,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Brno zvolilo využití digitální transformace pro čtyři cíle. Jsou jimi rozvoj start-upů, malých a středních podniků a sociálního podnikání a dále eGovernment a digitalizace služeb města. Neméně důležitá je podpora občanské participace a propojenosti a také ochrana a bezpečnost obyvatel. Program bude zahájen v červnu 2020, s předpokládaným trváním 25 měsíců – do července 2022 (a možností dalšího prodloužení). Město vytvoří tříčlenný tým z řad Magistrátu města Brna a městského ekosystému, který se bude věnovat aktivitám spojeným s projektem. Počítá se s účastí Mgr. Ing. Jana Žáka (Dopravní podnik města Brna), Bc. Róberta Spála (Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB) a prof. Dr. Ing. Pavla Zemčíka (děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně).

Více informací o projektu naleznete  ZDE