Asociace dobrovolných svazků obcí se sešla za přítomnosti náměstka hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování Jiřího Snížka

Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování ve Středočeském kraji Ing. Bc. Jiří Snížek a koordinátor Krajského úřadu Středočeského kraje pro oblast strategického plánování a meziobecní spolupráce Marek Jetmar, PhD. navštívili členskou schůzi Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Uskutečnila se 26. března v refektáři bývalého votického kláštera. Asociace prezentovala před hosty svou dosavadní činnost, prostor k prezentaci aktivit dostali i její jednotliví členové.

Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje


Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje vznikla v říjnu 2020 za účelem podpory a rozvoje meziobecní spolupráce, hájení zájmů dobrovolných svazků obcí a aktivní spolupráce s institucemi s krajskou a regionální působností. Jejími zakládajícími členy je šest funkčních dobrovolných svazků obcí (DSO): Sdružení obcí Sedlčanska, Mikroregion Čáslavsko, CHOPOS, Mikroregion Hořovicko, DSO ORP Příbram a Mikroregion Voticko. Jedním z cílů, který si Asociace při svém vzniku dala, bylo rozšířit členskou základnu o další dobrovolné svazky obcí ve Středočeském kraji, případně navázat partnerství s dobrovolnými svazky v republice, což napomůže sdílení informací, zkušeností a dobré praxe. Nově se členem Asociace stal Mikroregion Ladův Kraj a hostem schůze byl také zástupce svazku obcí Dolní Berounka.


„Hovořilo se také o možnostech podpory meziobecní spolupráce ze strany Středočeského kraje za pomoci dotačního programu na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí,“ uvedl předseda Asociace Mgr. Viktor Liška (Mikroregion Voticko).


Nejbližší aktivitou Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje bude 20. dubna setkání s hejtmankou Mgr. Petrou Peckovou a zástupci dalších krajských organizací, které se podílejí na rozvoji venkova.

„Jsme rádi, že pan náměstek pro regionální rozvoj a územní plánování správně vnímá důležitou roli mikroregionů v administrativní a projektové pomoci samosprávám a chce využívat jejich potenciál pro zlepšení komunikace a řízení informací směrem od krajského úřadu k zejména malým obcím Středočeského kraje. Proto jsme rádi, že nás ke společnému jednání pozvala hejtmanka našeho kraje,” doplnil místopředseda Asociace Bc. Jiří Kužel (Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram).

YouTube
Share