Archeologické léto 2020

Vydejte se s archeology do terénu za archeologií! Více než tři desítky vědeckých, muzejních a dalších regionálních pracovišť si pro letošní rok, kdy většina obyvatel naší republiky zůstává kvůli pandemii COVID-19 „doma“ v ČR, připravily svým rozsahem zcela unikátní sérii komentovaných prohlídek vybraných archeologických lokalit.

Jen v době vydání TZ už se jedná o 250 výprav za archeologií! Zájemci mohou navštívit světoznámá naleziště – paleolitickou stanici Dolní Věstonice a jeskyni Býčí skála, dále keltské oppidum Třísov, římskou základnu Hradisko u Mušova, velkomoravské hradiště Mikulčice nebo rodiště sv. Vojtěcha v Libici nad Cidlinou a desítky dalších. Některá naleziště bude možné procházet dokonce ve dvou realitách – přímo v terénu s průvodcem a virtuálně. Stačí si jen rezervovat ten správný termín. https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/

Akci sice koordinují Archeologické ústavy AV ČR v Praze a Brně, ale nikdy by ji nebylo možné uskutečnit bez ochoty a obrovského nasazení regionálních muzejních a dalších odborných pracovišť. Prohlídky budou zajišťovat zkušení archeologové, kteří všem zájemcům představí, co obnáší práce archeologa a co se skutečně skrývá v zemi na známých i pozapomenutých lokalitách.

I když se nic nevyrovná osobní návštěvě hradiště, mohylníku nebo zaniklé středověké vesnice, můžete je navštívit i virtuálně, s pomocí Archeologického atlasu České republiky (http://www.archeologickyatlas.cz/).

Těšíme se na shledanou s Vámi!

Lokality, které můžete letos v létě prozkoumat s archeology.

 Na Archeologickém létě 2020 se podílejí (řazeno abecedně):

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • Archeo Pro o.p.s.
 • Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě
 • Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.
 • Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
 • Archeologický ústav FF JU
 • Archeopark pravěku Všestary
 • Archeoskanzen Březno u Loun
 • Dům přírody Moravského krasu
 • Jeskyňářská skupina ČSS 6-01 Býčí skála
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 • Masarykovo muzeum Hodonín
 • Moravské zemské muzeum
 • Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
 • Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.
 • Muzeum Brněnska
 • Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
 • Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
 • Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
 • Muzeum města Ústí nad Labem
 • Muzeum regionu Boskovicka
 • Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o.
 • Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • Národní památkový ústav
 • Oblastní muzeum Litoměřice
 • Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
 • Podřipské muzeum Roudnice nad Labem
 • Prácheňské muzeum v Písku
 • Regionální muzeum a galerie v Jičíně
 • Regionální muzeum v Kolíně
 • Regionální muzeum Vysoké Mýto
 • Správa jeskyní České republiky
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofické fakulta, katedra historie – sekce archeologie
 • Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.
 • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
 • Ústav archeologie a muzeologie, FF MU, Brno
 • Ústav pro archeologii FFUK
 • Ústav pro klasickou archeologii FF UK
 • Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje
 • Západočeská univerzita – Filozofická fakulta