Kniha Hotel Intercontinental v Praze vydalo NPÚ

Národní památkový ústav slavnostně uvedl publikaci s názvem Hotel Intercontinental v Praze. Monografie si klade za cíl představit a zdokumentovat jednu z nejvýznamnějších staveb z 60. a 70. let minulého století.

Publikace vyšla v rámci výzkumného projektu NPÚ, který se zaměřuje na moderní architekturu 2. poloviny 20. století, jež patří mezi nejohroženější skupiny hmotného kulturního dědictví v současnosti.

Architektura 60. a 70. let

  „Architektura 60. a 70. let patří mezi významnou etapu, během níž vzniklo mnoho pozoruhodných staveb. Realizace z tohoto období odrážely nejen mezinárodní trendy v architektuře, ale byly unikátní i po stránce technické a materiální. Jednou z nich je i mimořádná stavba hotelu Intercontinental  v Praze. Bohužel, stále se však setkáváme s tím, že  realizace z doby socialismu jsou vnímány spíše jen jako pozůstatky bývalého režimu, což mnohdy zabraňuje plně docenit jejich architektonickou kvalitu. Národní památkový ústav se proto již třetím rokem věnuje v rámci programu Národní a kulturní identity ministerstva kultury výzkumnému projektu, který se zabývá analýzou hodnot a prezentací architektury tohoto období,“ sdělila generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková na slavnostním uvedení publikace, které se konalo v salonku Klementinum hotelu InterContinental Prague.

Hotel Intercontinental

Hotel Intercontinental byl realizován v letech 1968-1975 ve stylové poloze domácí podoby tehdy populárního brutalistního stylu. Vznikl ve spolupráci tří různých architektonických kolektivů. Pod záštitou a vedením Karla Filsaka byly pro vytvoření interiérů stavby přizvány ještě dva další ateliéry – ateliér Beta pod vedením architekta Jana Šrámka a kolektiv architekta Františka Cubra. Účast celé plejády výtvarných umělců byla velmi bohatá a neobvyklá i v porovnání s jinými veřejnými stavbami. Fasáda a interiéry byly řešeny s důrazem na každý detail, jejichž působivost zmiňují téměř všichni pamětníci z řad odborné i laické veřejnosti.

Publikace Hotel Intercontinental

Publikace Hotel Intercontinental v Praze je prezentována jako monografie, ale její záběr je mnohem širší. Převážná část textu je dílem autorského kolektivu z NPÚ, zabývajícího se průzkumem této stavby již od roku 2014. Významná ovšem byla i mezioborová spolupráce se specialisty z ČVUT, VUT a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd i s nezávislými historiky architektury, kteří poskytli různé úhly pohledu na téma hotelové architektury. Nepřehlédnutelnou součástí publikace je rovněž svědectví žijících pamětníků, spoluautorů stavby, výtvarných umělců nebo jejich potomků či pamětníků z řad hotelových zaměstnanců.

Publikace byla vydána v rámci projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR. Ve stejné ediční řadě vyšly již publikace Obchodní dům Prior/Kotva a Nádraží Ostrava-Vítkovice. Všechny publikace jsou k zakoupení ZDE.

Prohlédněte si 3D model hotelu Intercontinental zde.

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším paměťovým institucím v České republice a je zároveň největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

Veřejnosti byla představena proměna pražského hotelu InterContinental a jeho okolí.