Florista Martinek uspěl jako jediný v Česku v mezinárodní floristické zkoušce

Jiří Martinek ze Zahradnické fakulty jako jediný florista v Česku úspěšně absolvoval mezinárodní stupeň zkoušky International Certified Judge in Floristry Design. Absolvování zkoušky jej opravňuje být součástí jury v mezinárodních floristických soutěžích. Certifikace znamená zajištění kvalitních a nestranných hodnotitelů pro národní i mezinárodní floristické soutěže, zlepšuje se jí i celková úroveň a kvalita soutěží. Celý proces zabezpečuje mezinárodní floristická asociace FLORINT s odbornými partnery universitou Aeres a společností FLORNET.

International Certified Judge in Floristry Design

Certifikovaná osoba musí získat celou řadu znalostí a kompetencí důležitých pro proces hodnocení. K těm nejdůležitějším patří znalost stobodového systému hodnocení a jeho aplikace.

„Zúčastněný musí prokázat svoji odbornost ve floristické tvorbě. Musí předložit svůj profesní životopis, zdokladovat své dosavadní odborné vzdělání, aktivity a úspěchy na floristických akcích. A musí též uvést všechny předpoklady využitelné při hodnocení na mezinárodní floristické soutěži. Samozřejmostí je vše zvládnout v anglickém jazyce,“ přiblížil oceněný Jiří Martinek z Ústavu biotechniky zeleně.

 

„Pro mne znamená získání certifikátů, nejprve pro národní a nyní i pro mezinárodní úroveň, prohloubení znalostí a dovedností, které mohu aplikovat při výuce studijního programu Floristická tvorba na Zahradnické fakultě a při hodnocení závěrečných prací studentů. Získání certifikátu též znamená získání nových floristických kontaktů a přátel a otevření dveří do velkého světa floristiky,“ přiblížil Martinek. V kontaktu s asociací FLORINT je od roku 2007, kdy díky Svazu květinářů a floristů ČR získal první certifikát ke stobodovému systému hodnocení. Postupnou aplikací získaných informací na české a slovenské soutěže se podle něj česká floristika začala více začleňovat do té evropské. „Soutěže začali navštěvovat zahraniční hodnotitelé, na předváděcích akcích a workshopech se stále více objevovala známá jména floristického světa a vše vyvrcholilo uspořádáním soutěže EUROPA CUP 2011 v Havířově. Toto vše mne přesvědčilo, jak důležitá je internacionalizace v jakémkoli oboru lidské činnosti, i v umění aranžování květin,“ shrnul.    

Světový pohár ve floristice v Manchesteru

Martinek byl pozván na příští světový pohár ve floristice, který se uskuteční v Manchesteru v Británii. Na této akci se stane součástí tzv. technické komise, která bdí nad dodržováním propozic soutěže a upozorňuje soutěžícího na jakýkoli nesoulad jeho práce se zadáním.

„Jak jsem zjistil na posledním ročníku soutěže EUROPA CUP 2022 v polských Katowicích, tak to není vůbec jednoduchá práce. Člen této komise musí dokonale znát propozice soutěže a musí umět reagovat na nekonečnou kreativitu soutěžícího,“ přiblížil Martinek.

Získaný certifikát je vystaven na dobu 5 let. Po uplynutí této doby je možné požádat o prodloužení jeho platnosti doložením aktivity žadatele v rámci hodnocení na mezinárodních soutěžích.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně