Závěr léta můžete oslavit v Národním zemědělském muzeu Ostrava

Víte, co jsou to trombity a jak vypadá ovce valaška? Přijďte se v sobotu 16. září seznámit na akci Fajne léto. Druhý ročník opět nabídne program pro celou rodinu. Akci zahájí v 9 hodin Trhy, co se hledají a od 10 hodin budou připraveny ukázky zpracování ovčí vlny, kovářského řemesla, dřevěné dílny i zážitkové jízdy na vlečce. Fajne léto se koná před budovou NZM a vstup je zdarma.

Fajné léto v Ostravě

Hlavním hostem Fajneho léta bude tentokrát slovenské hudební uskupení Trombitáši – Štefánikovci hrající na tradiční hudební nástroje fujary trombity, ale také na pastevecké rohy, klasické fujary, různé pastevecké píšťaly a koncovky. Členové skupiny jsou zároveň i výrobci lidových nástrojů a za své výrobky a hudební produkci získali několik ocenění.

Kovářská a dřevěná dílna a workshopy pro děti

Součástí programu budou i kovářská dílna, dřevěná dílna a workshopy pro děti – malování na kamínky, výroba pavučiny a pavouka na ruce, skákací hrad, dočasné tetování nebo zážitkové jízdy na vlečce motorbotu PF-62 a vlečce domada.

Podobně jako v loňském roce se na akci představí živá zvířata plemene valašská ovce, k vidění budou i ukázky tradičního zpracování vlny. Chov tohoto původního plemene je součástí aktivit Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství.

Vstup na Fajne léto je zdarma.

Akce je financována z dotace Moravskoslezského kraje, který rovněž zaštiťuje projekt Technotrasa prezentující technické atraktivity v Moravskoslezském kraji. Akce se koná ve spolupráci s MS Tourism.

 

Zdroj: Národní zemědělské muzeum