Výstava Konzervovaná minulost v Domě U Zlatého prstenu

Výstava ukazuje práci konzervátorů papíru, textilu, dřeva, kovu a keramiky. 

Místo konání výstavy

Dům U Zlatého prstenu

 

Termín konání výstavy

Do 21.10.2018

 

Otevírací doba:

denně kromě pondělí  9–20 hod

Adresa:

Týnská 630/6

110 00 Praha 1, Staré Město V takto celistvém pojetí je práce muzejních konzervátorských pracovišť představena poprvé po čtyřiceti letech – a právě v roce, který byl vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví

Každý předmět má svoji historii, která se začíná odvíjet od doby jeho vzniku. Během jeho existence na něj působí různé vlivy okolního prostředí i člověk. Práce konzervátora spočívá ve vyhodnocení všech těchto faktorů, stanovení vhodného způsobu konzervace a v jejím provedení. S vědomím toho, že se jedná pouze o jednu etapu v celém životě předmětu, musí konzervátor postupovat eticky a s pokorou. Přístup ke každému předmětu je vždy individuální.

Konzervátoři bývají návštěvníkům skryti a jejich práce není veřejnosti běžně známa. Jedná se o různorodou a komplexní činnost, která v sobě snoubí nejrůznější dovednosti a znalosti a často vyžaduje mezioborovou spolupráci. Výstava Konzervovaná minulost se snaží přiblížit některé postupy konzervování keramiky, kovu, papíru, textilu a dřeva. Zároveň výstava představuje nové metody, jako je 3D skenování předmětů, a také spolupráci při vzdělávání nastupující generace konzervátorů.

Výstava se věnuje řemeslu, běžně návštěvníkům muzeí skrytému – konzervování, tedy uchovávání sbírkových předmětů. Máte  zcela unikátní možnost vidět díla tak, jak se dostanou konzervátorovi do ruky, a sledovat, co všechno exponát podstoupí, než se ho je možné prohlédnout ve vitríně.

Expozice kromě toho představuje nové metody, jako je 3D skenování předmětů.

 

Prohlídka konzervátorských dílen

  1. září také proběhne zajímavý doprovodný program – prohlídky konzervátorských dílen Muzea hlavního města Prahy. Ty se nacházejí v pražských Stodůlkách a návštěvníci zde uvidí konzervátory a jejich technologie naživo.

Více informací naleznete  ZDE