Uměleckoprůmyslové museum v Praze se otevírá veřejnosti ve čtvrtek 3. 12., následující čtvrtek 10. 12. zveme na novou výstavu

Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevírá všechny své pražské pobočky ve čtvrtek 3. prosince 2020. Zároveň s muzeem se otevírá také restaurace Času dost a obchody Modernista. UPM dodrží všechny hygienické a bezpečnostní standardy, zatím však nezavádí rezervační systém. „Návštěvníci mohou shlédnout především rozsáhlou výstavu věnovanou stému výročí grafické školy v Praze, na níž působily takové osobnosti grafického designu, knižního umění a fotografie, jako byl například Ladislav Sutnar, Jaromír Funkce či Josef Ehm. Výstava byla zahájena těsně před uzavřením muzea a na své návštěvníky si tak musela chvíli počkat,“ láká do muzea Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu UPM.

Po dobu svého uzavření muzeum připravilo dvě nové výstavy. Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918-1945, výstava ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, je v Domě U Černé Matky Boží k vidění už od 3. 12., Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění se otevře ve čtvrtek 10. prosince v hlavní budově.

Zároveň s otevřením spouští muzeum věrnostní program Moje muzeu(p)m a nabízí výhodné jednorázové i roční vstupenky, které se mohou stát vhodným vánočním dárkem. Vstupenky platí rok s do 28. 2. 2021 je lze pořídit za zaváděcí ceny. (Více o věrnostním programu zde: https://www.upm.cz/moje-muzeupm/).

VÝSTAVY V HLAVNÍ BUDOVĚ

(otevírací doba út 13-19 h, středa až neděle 13 – 18 h, pondělí zavřeno)

Plejády skla 1946-2019
Dlouhodobá expozice představuje část světově proslulé sbírky českého autorského moderního skla a návštěvníkům názorně přibližuje, čím a v jaké době tyto exkluzivní práce iniciovaly vývoj autorského skla ve světě.

https://www.upm.cz/plejady-skla-1946-2019/

100 let grafické školy v Praze (prodlouženo do 7. 2. 2021)
Výstava dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence.
https://www.upm.cz/100-let-graficke-skoly-v-praze-2/

Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění (10. 12. 2020 – 5. 4. 2021)
Chromolitografie byla v dobách své největší slávy v polovině 19. století exkluzivní a náročnou technikou vícebarevného soutisku. Postupně se její ambice imitovat malířská díla proměnila v ryze služebnou funkci v exaktní vědecké ilustraci i v často esteticky pokleslých užitkových merkantilních tisků, které chromolitografii přinesly pejorativně vnímané označení barvotisk. Právě to na dlouhou dobu neprávem deklasovalo i výjimečná díla, zejména reklamní plakáty, ale i diplomy či kalendáře, která touto mimořádně náročnou technikou vznikla.
https://www.upm.cz/mezi-kycem-a-akademii-chromolitografie-ve-sluzbach-umeni-a-reklamy/

Schmuck Wander vol. 5 (prodlouženo do 7. 2. 2021)
Mezinárodní projekt Schmuck Wander podporuje kreativní kooperaci umělců působících na pomezí autorského šperku a volné plastiky. Klíčovým záměrem je navázání nových kontaktů, posílení komunikace napříč geografickými či generačními hranicemi, a především vytvoření společných autorských děl, která je možné vidět na této výstavě.
https://www.upm.cz/schmuck-wander-vol-5/

EXPOZICE A VÝSTAVY V DOMĚ U ČERNÉ MATKY BOŽÍ

(otevírací doba úterý až neděle 13 – 18 h, pondělí zavřeno)

Český kubismus (stálá expozice)
Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu. Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvýznamnějších autorů kubismu. 

Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918-1945 (3. 12. 2020 – 17. 1. 2021)
Na ukázkách návrhů a realizací nových reprezentativních budov správních institucí, zahraničních zastupitelstev, vzdělávacích, zdravotních a dalších staveb, výstava přibližuje hledání architektonického jazyka, jež by vyjadřoval hodnoty demokratické státu a vypovídal o jeho hospodářských a kulturních úspěších. Ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou, část výstavy od poloviny 19. století do roku 1918 je k vidění v budově školy.
https://www.upm.cz/duch-ktery-pracuje-architektura-a-ceska-politika-1918-1945/

GALERIE JOSEFA SUDKA

(otevírací doba úterý až neděle 11 – 17 h, pondělí zavřeno)

Antonín Tonder: Fotografie (prodlouženo do 17. 3. 2021)
Výstava představuje rané práce autora, který byl souputníkem Josefa Sudka, Jaromíra Funkeho a dalších fotografů.  Ve svých pracích uplatnil snahu po jednoduchém námětu a čisté kompozici, které měly úspěch i na zahraničních výstavách (zátiší), zimní přírodní detaily i krajiny. Pouštěl se ale i do experimentů v avantgardním duchu (architektura, fotogram), náměty z pražské periferie i abstraktní variace papírových kompozic.