Slovanská epopej bude vystavena v Obecním domě


Slovanská epopej se představí v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy.

Termín konání výstavy

19.7.2018 – 13.1.2019

Otevírací doba:

Otevřeno denně: 10:00 – 19:00

Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou. Pro cyklus Slovanské epopeje pochopitelně vytvářejí také velice vhodnou kulisu, nicméně jejich kapacita nestačí pro všech dvacet monumentálních pláten. Objeví se zde jedenáct obrazů menších rozměrů, které vesměs vznikly během první světové války a po ní, kdy byl Mucha nucen původní rozměry přizpůsobit omezeným dodávkám plátna z Belgie. Devět větších obrazů cyklu zůstává vystaveno v pavilonu H na brněnském výstavišti, kde byly součástí festivalu Re:publika 1918-2018.

Spojení prostředí Obecního domu a Muchovy Slovanské epopeje představuje důstojný příspěvek k významnému výročí existence našeho státu, jehož původní idea se inspirovala slovanskými dějinami a jejich odkazem.

Po úspěšném přijetí Muchova cyklu v Japonsku, kde jej v National Art Center vidělo přes 660 000 diváků, je tu další příležitost pro domácí i četné zahraniční diváky shlédnout větší část cyklu ve velkolepé atmosféře Obecního domu jako historického centra, z nějž vzešla naše státnost.

Na výstavě v Obecním domě budou představeny tyto obrazy:

 • Petr Chelčický u Vodňan, 1918
 • Poslední dny Jana Amose Komenského v Naardenu, 1918
 • Král český Přemysl Otakar II., 1924
 • Po bitvě na Vítkově, 1923
 • Husitský král Jiří z Poděbrad a Kunštátu, 1923
 • Po bitvě u Grunwaldu, 1924
 • Car Simeon I. Bulharský, 1923
 • Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, 1923
 • Svatá hora Mont Athos, 1926
 • Přísaha omladiny pod slovanskou lípou, 1926
 • Apoteóza z dějin Slovanstva, 1926

Pro specifické podmínky výstavních sálů Obecního domu bylo zvoleno prostorové řešení, jež umožňuje vnímat plátna z obou stran. Odhalí způsob uchycení pláten a návštěvníci se mohou bezprotředně seznámit s kvalitou provedení díla.

Alfons Mucha: Slovanská epopej, Obecní dům

Vstupné

Plné 250 Kč

Snížené 100 Kč

(děti a studenti do 26 let, senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, ZTP/P)

Rodinné 500 Kč

(2 dospělí a až 3 děti do 18 let)

Děti do 10 let, držitelé členských legitimací Asociace muzeí a galerií České republiky, doprovod ZTP/P  a novináři s platným průkazem mají vstup zcela zdarma.KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ

580 Kč      Okruh A = 1 + 2 + 3

390 Kč      Okruh B = 1 + 2

490 Kč      Okruh C = 1 + 3

380 Kč      Okruh D = 2 + 3

1 Vstup Turistická prohlídka Obecního domu

2 Vstup na výstavu Blanka Matragi – Timeless

3 Vstup na výstavu Slovanská epopej

Kombinované vstupné lze zakoupit pouze v historické pokladně Obecního domu, která je otevřena denně od 10:00 do 20:00 hodin.

Alfons Mucha: Slovanská epopej, Obecní dům

Doprovodný program

Sobotní výtvarné workshopy

27.10.2018, 13-18 hod Ornament a dekor, Colloredo-Mansfeldský palác

24.11.2018, 13.18 hod Portrét a figura, Colloredo-Mansfeldský palác

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

5.10.2018, 15-18 hod Vaječná tempera I, Colloredo-Mansfeldský palác

7.10.2018, 15 – 18 hod Vaječná tempera II, Coloredo-Mansfeldský palác

Rezervace nutná, kontakt:  lucie.haskovcova@ghmp.cz

Více informací naleznete ZDE

 

Slovanská epopej

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Cyklus vznikal v letech 1912–1926 v ateliéru na zámku Zbiroh. Mucha jednotlivě dokončované obrazy v průběhu let postupně předával městu Praze.

Alfons Mucha si přál zachytit dějiny Slovanstva v kolekci obrazů, která by symbolizovala jejich cestu dějinami. S myšlenkou vytvoření Epopeje si pohrával již od doby Světové výstavy v Paříž i, nicméně kvůli nedostatku financí musel myšlenku odložit. Po svatbě s Marií Chytilovou v Chicagu se potkal s průmyslníkem Charlesem R. Cranem, který byl ochoten nést veškeré náklady spojené s vytvořením Slovanské epopeje. Mucha se roku 1910 vrátil do rodné země, kde si pronajal část zámku na Zbirohu a zde tvořil Slovanskou epopej, jež mu dohromady zabrala 18 let života. Dokončil ji roku 1928, kdy předal Praze a veškerému československému lidu. Obrazy byly za druhé světové války uloženy od prosince 1943 spolu s obrazy Václava Brožíka v zámku ve Slatiňanech, aby jim nehrozilo poškození případným bombardováním. V 50. letech převezeny do Moravského Krumlova, kde byly restaurovány a od 4. srpna 1963 byly vystaveny na zdejším zámku.

Zdroj: Wikipedie
Nová budova Lapidária bude domovem Muchovy Slovanské epopeje