Top news

Nakladatelství Argo si v roce 2021 připomíná 30. výročí založení

Nakladatelství Argo si v roce 2021 připomíná 30. výročí založení. I po třech dekádách si udrželo nezávislost, rodinnou atmosféru a stabilní tým těch nejkvalitnějších redaktorů, překladatelů, výtvarníků a dalších spolupracovníků.

Historie nakladatelství se začala psát v roce 1991, kdy se dva spolužáci z ČVUT a absolventka historie na FF UK, Jiří Michek a Milan a Hana Gelnarovi, rozhodli na základě jednoduché, a přitom hezké myšlenky vydávat knihy, které jim chybí v jejich knihovničkách. Založili společnou firmu, která by podnikala v nejrůznějších oborech a prvním z nich, a nakonec jediným bylo vydávání knih, odstartované Andělem západního okna Gustava Meyrinka. V prvních letech své existence se nakladatelství zaměřovalo na pražskou německou literaturu a obecně literaturu spjatou s židovstvím, mimo jiné postupně vydalo téměř kompletní dílo Isaaca Bashevise Singera.  Následovaly knihy i odborné a populárně naučné hlavně z oblasti historie. Za výtvarnou a grafickou podobou prvních knih i logem Arga stál Libor Batrla a později i prestižní Studio Marvil.

„K prvním nakladatelským úspěchům patřilo vydání Odyssea od Jamese Joyce v legendárním překladu Aloyse Skoumala, které přineslo nakladatelství prestiž, a velké projekty vydání reprintů patnáctidílného kompletu Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království českého a později Ottova slovníku naučného, který jsme vydali společně s nakladatelstvím Paseka,“ říká Jiří Michek, zakladatel a nynější majitel nakladatelství Argo. „Komerční úspěch těchto projektů nám velmi pomohl a umožnil nám vydávat kvalitní tituly s dlouhodobou návratností. Pak už jsme neuvažovali o podnikání v jiném oboru.“

V prvních dvou letech vydalo Argo dohromady kolem dvacítky knih, poté začal počet ročně vydaných publikací stoupat, v roce 2005 dosáhlo nakladatelství hranice 100 vydaných svazků, v současné době každoročně atakuje či překračuje hranici 200 titulů.

Směřování nakladatelství výrazně ovlivnila Eva Slámová (1959 –2010), která v roce 1995 nastoupila do funkce šéfredaktorky krásné literatury. „Našli jsme se s ní v poloprázdných kancelářích rušeného Odeonu. Líbilo se jí, co děláme. Výrazně nás posunula ve vydávání kvalitních zahraničních autorů, často to byly její osobní kontakty,“ vzpomíná Milan Gelnar, další ze zakladatelů a současný ředitel nakladatelství Argo. Eva Slámová stála u zrodu nejdéle trvající edice AAA zaměřené na moderní prózu anglicky píšících autorů, kteří byli před revolucí do češtiny překládáni výjimečně nebo vůbec ne. V současné době vyhledává Petr Onufer, který nyní edici AAA řídí, autory a autorky mladší generace, pro něž je příznačná jistá kontroverznost a vzbuzují nadšený ohlas mezi anglofonními kritiky i čtenáři. Vedle angloamerické literatury se Argo věnuje i světové literatuře obecně, pokaždé nakladatelství spolupracuje s nejlepšími překladateli.

Mezi kmenové autory nakladatelství v současné době patří velké množství světových jmen, často nositelů Nobelovy ceny za literaturu: Orhan Pamuk, Bob Dylan, Kazuo Ishiguro, Louise Glücková, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Umberto Eco, Hermann Hesse, Woody Allen, Isaac Asimov, Dan Brown, Paulo Coelho, Charles Bukowski, Philip K. Dick, Robert Fulghum, Jack Kerouac, Sergej Lukjaněnko, Peter Hoeg, Kurt Vonnegut jr. a mnoho dalších.

Českou literaturu vydávalo Argo zprvu pouze výjimečně, ale v současné době má kolem sebe velké množství autorů a autorek. Některé z nich nakladatelství objevilo, z některých z nich se postupně stali kmenoví autoři (Miloš Urban, Emil Hakl, Jan Novák, Ondřej Štindl, Pavla Horáková, Marek Toman, David Zábranský, Michal Vrba, Jiří Kamen, Josef Pánek, Tereza Semotamová, Lenka Elbe, Lenka Sobotová, Miloš Urban, Emil Hakl, Jan Novák, Ondřej Štindl, Pavla Horáková). Knihy české beletrie často vycházejí v atypickém formátu, v originální grafické úpravě a s ilustracemi, jejichž autorem je nejčastěji Pavel Růt.

Produkce Arga v současné době uspokojí široké spektrum čtenářů, v edičním plánu nechybějí ceněné komiksy a grafické romány, fantastika, kterou má na starosti Martin Šust a která pravidelně sbírá oborové ceny, i knihy pro děti, které řídí Alena Pokorná. Argo například vydává mezinárodně úspěšné knihy Davida Walliamse, ale má i pozoruhodný okruh českých autorů.

Výraznou linií nakladatelství je naučná literatura, především historická, o niž se starají Martin Nodl a Magdalena Moravová. „Martin a Magdalena vybudovali edice, které čtenáři sbírají, protože co titul, to skvost,“ říká Hana Gelnarová, programová ředitelka a zakladatelka nakladatelství.

Argo vydalo za třicet let více než 4500 publikací, prodalo miliony výtisků, získalo také celou řadu ocenění v nejrůznějších anketách a soutěžích, jeho knihy pravidelně bodují v odborných cenách, Magnesii Liteře, Zlaté stuze, Nejkrásnější knize, Ceně Josefa Jungmanna za překlad, i čtenářských anketách. Dvakrát Argo získalo i mezinárodní ocenění „Nejkrásnější kniha světa“, za titul Příběhy z parní lázně v grafické úpravě Juraje Horvátha a Pohádky Hermanna Hesseho v grafické úpravě Luboše Drtiny.

Svůj název odvozuje nakladatelství Argo od bájné lodi téhož jména, která podle antických mýtů vezla Argonauty do Kolchidy pro zlaté rouno; proto také představuje loď hlavní motiv nakladatelského loga. Zlatým rounem jsou v tomto případě kvalitní a krásné knihy. Do jubilejního roku svého života nakladatelství vyplouvá s obvyklou posádkou a v dobré kondici.

 

YouTube
Share
%d bloggers like this: