Top news

Muzeum Mladoboleslavska – hrad


Muzeum Mladoboleslavska navazuje na tradici Krajského muzejního spolku, který v roce 1887 zpřístupnil pro veřejnost první expozice v objektu pozdně gotického paláce Templu. V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu bývalého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expozice. Roku 1972 muzeum získalo k užívání objekt mladoboleslavského hradu, ve kterém sídlí dodnes.

Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vznikem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého Města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna, poté zde byl dokonce sklad textilu a teprve v roce 1972 začal být hrad využíván pro účely muzea.

Expozice:

Paměť města

Expozice věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích – správa města a jeho stavební proměny, společenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti. Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes muzeum sídlí.

Venkov v proměnách času

Expozice věnovaná dějinám regionu. V jednotlivých sálech je představena venkovská správa, společenský život a slavnosti, lidové kroje, venkovský interiér, průmysl a doprava, zemědělská výroba a různé drobné maloměstské a venkovské živnosti. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Rodinná dílna Jelínků

Dlouhodobá výstava prezentující dřevěné plastiky ze známé sochařské a řezbářské dílny z Kosmonos bude transformována do charakteru nové stálé expozice a bude podle finančních možností doplněna o jazykovou mutaci, přehled exteriérových prací Jelínků a doprovodný katalog.

Muzejní herna – MUZEION

Netradiční prostory s aktivitami pro návštěvníky, které vybízejí k aktivní spoluúčasti, k manipulaci s předměty a ke hře. Hned u vchodu vás přivítá netradiční průvodce – červotoč, který zná muzeum skutečně “skrz naskrz”. Pod jeho vedením si zahrajete na restaurátora či muzejního badatele, vytvoříte si výstavu podle vlastního návrhu a pokusíte se sestavit stavebnici mladoboleslavského hradu. Na počítači s dotykovou obrazovkou si pak můžete zahrát hru, nebo si zde najít množství informací k vystaveným předmětům.

Dovolená s dětmi – nabídka

Expozice muzea je doplněna netradiční muzejní hernou s aktivitami pro malé i velké návštěvníky.

Dovolená bez bariér – nabídka

Bezbariérový přístup pouze do přízemí, kde se nachází výstavní síň.

Výklad v cizím jazyce: němčina

Popisy exponátů v cizím jazyce: angličtina, němčina

Služby a vybavení: úschovna zavazadel (šatna), WC, prodej upomínkových předmětů, bezbariérový přístup

Stránky muzea

Otevírací doba

Květen – Září Út – Ne 9:00 – 12:00  
13:00 – 17:00  
Říjen – Duben Út – Ne 9:00 – 12:00  
13:00 – 16:00  

Otevřeno i ve svátek.

Vstupné

Muzeum
Plné vstupné: 40,00 CZK
Zvýhodněné vstupné: 20,00 CZK
Děti: 20,00 CZK
Studenti: 20,00 CZK
Senioři: 20,00 CZK
Herna s programem
Plné vstupné: 30,00 CZK
Dílny k výstavám
Plné vstupné: 40,00 CZK