Musica non grata zve na 2. ročník Hudební akademie Terezín věnovaný „nežádoucí“ hudbě

Musica non grata zve na 2. ročník Hudební akademie Terezín věnovaný „nežádoucí“ hudbě od 15. do 18. srpna 2022 se v rámci projektu Musica non grata ve spolupráci s velvyslanectvím spolkové republiky Německo v České republice a institutem terezínských skladatelů uskuteční v areálu bývalého terezínského ghetta a v Praze 2. ročník Hudební akademie Terezín. koncerty, přednášky, zkoušky a workshopy jsou přístupné rovněž široké veřejnosti, a to zdarma.

Hudební akademie Terezín

Terezín – místo, kde za druhé světové války umění tišilo bolest, dodávalo naději a v neutěšených podmínkách vznikala vrcholná díla internovaných česko-německých židovských skladatelů –, se od 15. do 18. srpna 2022 opět rozezní hudbou. Vedle aktivních účastníků Akademie mohou zkoušky, koncerty a přednášky navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Program zahrnuje rovněž hudební workshopy pro žáky ZUŠ v Litoměřicích.

Všechny akce, včetně závěrečného koncertu v Jeruzalémské synagoze v Praze ve čtvrtek 18. srpna 2022 od 19 hodin, na kterém zazní v podání studentů Vysoké školy hudební a taneční v Kolíně nad Rýnem a členů Sboru Státní opery ve světové premiéře komorní úprava jazzového oratoria H.M.S. Royal Oaks Erwina Schulhoffa, jsou veřejnosti přístupné zdarma.

U příležitosti 80. výročí úmrtí skladatele Erwina Schulhoffa se centrálním tématem Hudební akademie Terezín 2022 stává nastudování jazzového oratoria H.M.S. Royal Oaks Erwina Schulhoffa v úpravě Franka Engela pro komorní obsazení. Skladbu nastudují studenti Vysoké školy hudební a taneční v Kolíně nad Rýnem ve spolupráci se členy Sboru Státní opery pod vedením prof. Wernera Dickela. 16. a 17. října proběhne v Magdeburské kasárně muzikologická konference Institutu terezínských skladatelů, která nabídne přednášky doktorandů Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tématem bude mimo jiné komorní dílo Gideona Kleina nebo nechvalně proslulý propagandistický snímek Theresienstadt. Speciálním hostem konference bude Yuval Shaked.

 

Závěrečný koncert v Jeruzalémské synagoze

Čtyřdenní setkání mladých umělců z Německa a České republiky uzavře koncert v Jeruzalémské synagoze v Praze ve čtvrtek 18. srpna od 19 hodin, na kterém bude ve světové premiéře provedena komorní verze jazzového oratoria H.M.S. Royal Oaks Erwina Schulhoffa. Zájemci z Terezína a okolí mají možnost navštívit veřejně přístupnou generální zkoušku ve středu 17. srpna od 17 hodin ve Wieserově domě v Terezíně.

Kompletní program a praktické informace spojené s návštěvou Terezína a s akcemi 2. ročníku Hudební akademie Terezín jsou k dispozici na www.musicanongrata.cz.

Hudební akademie Terezín 2022

Hudební akademie Terezín 2022 se koná ve spolupráci Opery Národního divadla a Státní opery, projektu Musica non grata a Institutu terezínských skladatelů za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice. Dalšími partnery jsou: Masarykova univerzita, Město Terezín, Památník Terezín, Židovská obec v Praze, Nadační fond obětem holokaustu, Základní umělecká škola Litoměřice, Hochschule für Musik und Tanz Köln, EchoSpore, Deutsche Bank Stiftung a Stiftung Lichterfeld.

 

Zdroj: Národní divadlo