Jarní Barokní podvečery budou ve znamení génia barokní hudby G. P. Telemanna

23. ročník Barokních podvečerů souboru Collegium Marianum je dedikován Georgu Philippu Telemannovi (1681–1767) – velikánovi barokní hudby, který svojí tvorbou zasáhl snad všechny soudobé hudební žánry. „Ve svém díle se nechal inspirovat různými národními styly i lidovou hudbou a mistrně spojil francouzský šarm a italskou virtuozitu. Byl nejen geniálním autorem, ale také zdatným propagátorem své hudby, díky čemuž získal celoevropskou proslulost“, vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů. Koncertní řada představí různé aspekty Telemannovy tvorby v kontextu jeho německých, italských a francouzských současníků, jako byli například Georg Friedrich Händel či Jean-Philipp Rameau.

Jarní barokní podvečery v Lobkowiczkém paláci

Cyklus zahájí ve slavnostním prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě 20. dubna 2023 koncert s názvem Amore Divino, který nabídne programem duchovních kantát a árií G. F. Händela, G. Ph. Telemanna a Ch. Graupnera. V sólových partech se zaskví nastupující pěvecká hvězda, sopranistka Elionor Martínez Lara.

 Více informací a vstupenky naleznete ZDE

Koncertní cyklus Barokní podvečery se za dvě desetiletí své existence stal nedílnou součástí pražské kulturní scény. Je významnou platformou, na níž se setkávají špičkoví interpreti z nejrůznějších evropských zemí s renomovaným pražským souborem Collegium Marianum. Za originální a objevnou dramaturgií stojí umělecká vedoucí Jana Semerádová. Program koncertního cyklu se každý rok věnuje pečlivě zvolenému tématu a představuje tak ucelený dramaturgický pohled na konkrétní aspekty kulturního a hudebně-historického vývoje.

Zahajovací koncert 20. dubna 2023

Zahajovací koncert 20. dubna bude věnován skladatelům zvučných jmen v čele s Georgem Philippem Telemannem. Všichni autoři zařazení do tohoto programu byli během své kariéry propojeni s hamburskou operou, jejímž hudebním ředitelem byl po dlouhou dobu i Telemann. V programu koncertu se seznámíme s tvorbou mistra nezaměnitelných melodií Georga Friedricha Händela přes jeho souputníka, bouřliváka Reinharda Keisera až po Christopha Graupnera, který byl krátce cembalistou v tamním orchestru a také přispěl pár kusy do jeho repertoáru. V podání sopranistky Elionor Martínez Lara a souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové zazní bravurní árie a kantáty skutečných mistrů barokní hudby.

Elionor Martinez Lara

Program koncertu 4. května 2023

Program koncertu 4. května nabídne díla Arcangela Corelliho a Georga Philippa Telemanna, velikánů, kteří představují také dva mezníky barokní hudby – tvorbu nastupujícího vrcholného baroka v díle Corelliho a galantním slohem prodchnutou hudbu Telemannovu, jež připravuje nástup klasicismu. Přestože se dílo Arcangela Corelliho vejde do „pouhých“ šesti sbírek sólových a triových sonát a koncertů, jeho vliv na současníky a následující generace hudebníků napříč Evropou byl nesmírný. Corelli se již za svého života proslavil jako vynikající hráč na housle a puntičkářský primárius, který výrazně posunul houslovou techniku i ansámblovou souhru na další úroveň.

Jako první skladatel úzce zaměřený pouze na instrumentální hudbu získal všeobecné uznání a věhlas. Své současníky i pokračovatele inspiroval zdokonalením formy concerta grossa a triové sonáty. V následujících generacích skladatelů měl četné obdivovatele. Mezi ně patřil i Georg Philipp Telemann, který po slavném mistrovi nazval jednu ze svých sbírek triových sonát. Můžeme se těšit na precizní a zároveň hravé provedení jejich triových sonát v podání ansámblu Collegium Marianum v nastudování Jany Semerádové a Lenky Torgersen.

Závěrečný koncert 21. června 2023

Závěrečný koncert jarní řady Barokních podvečerů 21. června představí další rovinu rozmanité tvorby Georga Philippa Telemanna. Stejně jako jeho německé současníky, i Telemanna zaujala francouzská hudba – nechal se jí ve své tvorbě inspirovat ve snaze spojit ty nejlepší prvky z různých národních stylů. S francouzskou hudbou se seznámil nejdříve na dvoře hraběte Promnitze v lužickém Sorau a i po letech o svých koncertech říkal, že „mají vůni Francie“. Jako již v Evropě všeobecně uznávaný hudebník se pak do Francie podíval i osobně. Přijal totiž pozvání nejlepších pařížských hudebníků a pobyl ve městě nad Seinou celých osm měsíců. Svůj pobyt využil mimo jiné k publikaci druhé řady pařížských kvartetů. Francouzskou hudbou inspirovaná díla Telemannova, ale i jeho kolegy z Hamburku Reinharda Keisera na programu doplní nedostižný Jean-Philippe Rameau. V podání souboru Collegium Marianum pod vedením Jany Semerádové se budete moci zaposlouchat do vůní Francie prodchnutých děl, inspirovaných bájnými ženami Heraklovými – zuřivou Omfalé a krásnou Hébé.

Soubor Collegium Marianum

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům.

 

Program:

 20.dubna 2023, 19:00

Lobkowiczký palác, Císařský sál, Jiřská 3, Praha 1

Amore Divino

Duchovní kantáty a árie
G. F. Händel, G. Ph. Telemann, Ch. Graupner

Elionor Martínez Lara – soprán

 

Elionor Martinez Lara

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

 4. května 2023, 19:00

Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Corelliano

Italské inspirace
A. Corelli, G. Ph. Telemann

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – barokní housle

21. června 2023, 19:00

Strahovský klášter, Letní refektář, Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Omfalé & Hébé

Taneční suity à la française

J.-Ph. Rameau, G. Ph. Telemann, R. Keiser

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– flauto traverso, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr

Vstupenky je možné rezervovat i zakoupit online přímo na www.baroknipodvecery.cz. Rezervované vstupenky je možné vyzvednout a zaplatit v pokladně, nebo zaplatit kartou online.

Pořadatel:

Collegium Marianum – Týnská škola

 S laskavou finanční podporou:

hlavního města Prahy, Ministerstva kultury České republiky,
Městské části Praha 1, Galerie 1, Městské části Praha 6