Festival ZUŠ Open zaplní Valdštejnskou zahradu hudbou, divadlem i tancem

Tuto sobotu 3. června 2023 bude Valdštejnská zahrada patřit hlavně dětem. Zdarma přístupný program v režii celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open nabídne desítky koncertů, divadelních i tanečních představení i výtvarných workshopů v podání více jak 800 nejmladších umělců z celé České republiky.

Program ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR je symbolickým vyvrcholením letošního ročníku ZUŠ Open, který probíhá po celé republice od 21. května do 4. května a zapojilo se do něj téměř 450 základních uměleckých škol.

ZUŠ Open

Od dopoledních hodin se uskuteční loutková minipředstavení a žánrově pestré koncerty také v okolí metra Malostranská a Klárova. Program zahájí ve Valdštejnské zahradě ve 12.15 hod. „Rej múz“. Nejmladší umělci rozehrají doslova celou zahradu. Bohatý program bude probíhat jak na hlavním pódiu sala terrena, tak i na pódiu u rybníčku a na dalších místech. Během dne se představí orchestry i další hudební uskupení, divadelníci, tanečníci i výtvarníci z mnoha škol z celé republiky. Návštěvníci se mohou těšit i na workshopy, výtvarné dílny a výstavu plastik.

Večerní koncert

Nabitý program v režii žáků základních uměleckých škol završí slavnostní večerní koncert od 19.00 hodin v sala terrena Valdštejnské zahrady, na kterém mladí interpreti uvedou dvě premiéry kantát Eduarda Douši a Jaroslava Pelikána a též scénické provedení Otvírání studánek Bohuslava Martinů Hosty programu budou operní pěvec Roman Janál či herec Svatopluk Schuller.

Akce se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu Miloše Vystrčila a za podpory hl. m. Prahy a Městské části Praha 1.

Kompletní program je k dispozici ZDE

Cílem festivalu ZUŠ Open je nejen představit práci jednotlivých ZUŠ, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání. Dlouhodobým posláním festivalu je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými ZUŠ napříč regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. V letošním roce se tak uskuteční řada společných krajských projektů. Pod tradičním festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ jsou na programu i akce s významným sociálním přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením žáků se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním. Festival ZUŠ Open připravuje Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s AZUŠ, jednotlivými ZUŠ, kraji i mnoha kulturními institucemi a umělci. Festival se v letošním ročníku opět připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vyhlášeným UNESCO, který se uskuteční v týdnu 22.–28. května. Více informací o programu je k dispozici ZDE .

ZUŠ Open

Festival ZUŠ Open upozorňuje na šíři a kvalitu celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství, jímž Česká republika disponuje. Přehlídka, jejímž pořadatelem je Nadační fond Magdaleny Kožené, podporuje a prezentuje školy jako otevřené prostředí pro vyhledávání a systematický rozvoj nadání dětí a mládeže bez ohledu na jejich případné zdravotní či sociální omezení. Zároveň dává příležitost představit nejširší veřejnosti, na čem ZUŠ s dětmi pracují a jak mohou vzájemně spolupracovat.

„Jsem hrdá na to, že mohu stát v čele festivalu, který prezentuje význam a kvalitu základního uměleckého vzdělávání v celé jeho šíři. Umění je krásným jazykem a projevem lidského umu, má obrovskou moc spojovat jednotlivce i celou společnost, je prostředkem k budování nejen tvořivosti, ale i komunikace a živých vztahů. To vše má v dnešní době, s ohledem na její problémy i často virtuální vztahy, o to větší význam,” upozorňuje ředitelka festivalu ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová.  Je to podle ní příležitost představit práci ZUŠ v celé její šíři oborů, jakými jsou hudba, výtvarné umění, divadlo a tanec.

V České republice funguje 528 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 250 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.