Expozice Středověké stavební stroje v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy

Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy v nově renovovaném prostoru bývalých ležáckých sklepů otevírá novou stálou expozici „Středověké stavební stroje“. V atraktivní instalaci jsou zde prezentovány rozměrné funkční repliky středověkých stavebních strojů, které byly zhotoveny na základě studia historických pramenů a důsledně vyrobeny za použití dobových řemeslných postupů. Představují v evropském měřítku ojedinělou rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie a jejich zpřístupnění veřejnosti doplňuje ucelený výklad dějin stavitelství v plaském areálu NTM. Realizace byla podpořena z IROP v rámci projektu reg. číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517.

Expozice Středověké stavební stroje

„Středověké stavební stroje byly geniální ve své jednoduchosti založené na fyzikálních zákonech a také v jednoduché výrobě náhradních dílů. Všechna tato zařízení aplikují dovedně základní mechanické principy, díky kterým bylo možné efektivně využít omezenou lidskou či zvířecí sílu třeba při zdvihání a přemísťování těžkých břemen, při zatloukání pilotů pro základy staveb i při dalších stavebních činnostech. Nová stálá expozice je mimořádným příspěvkem k poznání středověkého stavitelství z doby císaře a krále Karla IV. a jeho syna Václava IV.,“ uvedl generální ředitel NTM Karel Ksandr.

 „Součástí této nové expozice NTM jsou tři unikátní repliky středověkých stavebních strojů, které zhotovil a experimentálně využíval tesařský mistr Petr Růžička. Jedná se o klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení tzv. husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany. Všechny tyto stroje jsou dominantou nové expozice, která je umístěna v monumentálním prostoru lednice ležáckých sklepů bývalého plaského pivovaru, “ doplnil autor expozice Jakub Chaloupka, kurátor NTM.

Kromě vskutku obdivuhodných obřích strojů, které jsou v nové expozici umístěny, se návštěvník v iluzivním prostředí středověkého staveniště seznámí s fungováním tehdejších řemeslných hutí, jednotlivými řemesly, která byla při stavbě potřeba, nástroji a materiály, které se ve středověku běžně používaly. Expozice je doplněna i o obrazový a filmový materiál, který dokumentuje výrobu replik strojů a jejich následné využití ve stavební praxi.

Repliky korun Karla IV

Až do 30. října 2022 budou v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy mimořádně vystaveny repliky korun Karla IV. zapůjčené laskavostí Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Jedná se o svatováclavskou korunu, kterou nechal Karel IV. zhotovit ke své korunovaci 6. května 1346. Dále je pak vystavena koruna Svaté říše římské, jejíž vznik bývá historiky spojován s korunovací císaře Oty I. Velikého dne 2. února 962. Karel IV. byl touto korunou papežem korunován císařem roku 1355 v Římě.

Realizace Expozice středověkých stavebních strojů byla spolufinancována Evropskou unií a podpořena Integrovaným regionálním operačním programem (reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010517).

Nové výstavy v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy

V Centru stavitelského dědictví Plasy Národní technické muzeum dále otevírá výstavu s názvem Štukatérství, která prezentuje řemeslo spočívající ve zpracování tvárné hmoty – štuku, resp. štukové malty za účelem vytváření plastických ornamentů, volných plastik, ale i vytváření ušlechtilých a dekorativních povrchů jako jsou umělé mramory či sgrafita. Široká škála štukatérských technik často stavěla toto velmi staré řemeslo na pomezí sochařství, malířství, ale i samotné architektury. Výstava přináší stručný historický přehled štukatérského řemesla, seznamuje s různými materiály a technikami, představuje výběr exponátů ze sbírek NTM. Mezi ně je zařazen i aktuálně získaný soubor fragmentů barokní štukové výzdoby bývalého kostela svatého archanděla Michaela v Praze na Starém Městě, který Národní technické muzeum převzalo od Národní knihovny v červnu roku 2022.

Výstava vznikla ve spolupráci Národního technického muzea s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Národním památkovým ústavem. Byla podpořena projektem Ministerstva kultury ČR NAKI II č. DG18P020VV030 – „Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl“.

Od 26. června je možné si ve venkovní expozici Centra stavitelského dědictví NTM Plasy prohlédnout nominované realizace soutěže Česká cena za architekturu 2022, kterou vyhlašuje Česká komora architektů. Mezinárodní porota tento rok nominovala 29 děl z celkového počtu 201 přihlášených staveb. Typologie nominovaného souboru děl je pestrá. Sedmičlenná odborná porota vybírala z přihlášených staveb takové realizace, které vykazují vysoké estetické a technické kvality a zároveň vhodně komunikují s okolím a mají společenský přínos.

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Národní technické muzeum má ve své správě bývalou hospodářskou část areálu národní kulturní památky Klášter Plasy od roku 2008. V objektu někdejšího pivovaru a v prostorách hospodářského dvora v letech 2009 až 2015 po rozsáhlé adaptaci vybudovalo Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. Vzniklo tak unikátní pracoviště, v jehož programové náplni se prolíná prezentační funkce muzea se zážitkovými aktivitami.

Více informací naleznete ZDE

Zdroj: Národní technické muzeum

 

 

Národní technické muzeum zahájilo realizaci Expozice středověkých stavebních strojů v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy