Dny lidové architektury Středočeského kraje 2018


Dny lidové architektury Středočeského kraje letos v Polabském národopisném muzeu v Přerově nad Labem

Termín konání:

ve dnech od 14. do 22. července 2018

Datum zahájení:

sobota 14. července 2018 10.00 – 17:00  

  • Výstava Lidová architektura středního Polabí v domě z Oskořínku – Prohlídky muzea s odborným výkladem
  • Ukázky tradičních vesnických řemesel – kovář, hrnčíř, řezbář, košíkář, tkaní, předení, háčkování, paličkování, vyšívání, výroba ze skla a korálků, ze slámy a kukuřičného šustí aj.
  • Hry pro děti 11:00-11:45 slavnostní zahájení + křest publikace Lidové stavby Středočeského kraje 12:00 a 14:00
  • vystoupení folklorního souboru Dykyta z Přerova nad Labem
  • 12:30 a 13:00 odjezd z muzea autobusy na Putování za lidovými stavbami Nymburska s odborným výkladem (zdarma – účast možno rezervovat předem henkrichova@foibos.cz nebo tel. 777 100 557)

Dny lidové architektury

Hlavním centrem letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje se stane Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem. V sobotu 14. července 2018 v 11 hodin uskuteční oficiální slavnostní zahájení. Součástí bude křest publikace „Lidové stavby Středočeského kraje – severovýchod“.

Program

Celodenní  doprovodný program zahrne ukázky tradičních řemesel (kovář, košíkář, drátenice, přadlena ), prodej regionálních výrobků, vystoupení folklorních souborů, komentované prohlídky expozic muzea, tematické výstavy, prezentace, hry pro děti a také možnost posezení s občerstvením.

Pro zájemce bude rovněž připravena exkurze Putování za lidovými stavbami Nymburska.Představí vybrané ukázky zajímavých typických lidových staveb i zachovalých památkově hodnotných vesnických sídelních celků Nymburska. Asi tříhodinovou trasu exkurze s odborným výkladem bude možno absolvovat přistavenými autobusy z Přerova nad Labem ve 12 a 12.30 hodin.

Speciálně pro tyto účely bude vydána skládačka koncipovaná jako tematicky zaměřený průvodce. Návštěvníkům přiblíží nejen trasu Putování za lidovými stavbami Nymburska, ale také další význačné a často unikátní památky vesnické architektury v severovýchodní části Středočeského kraje. Skládačky budou volně k dispozici v infocentrech, v muzeích i na dalších obvyklých místech a samozřejmě též při slavnostním zahájení v Přerově nad Labem.

Dny lidové architektury Středočeského kraje 2018

Ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje se připojí i další kulturní organizace s tematickými akcemi. Organizátory letošních Dnů lidové architektury Středočeského kraje jsou  Kotěrovo centrum architektury, o.p.s., FOIBOS BOOKS, s.r.o. a Středočeský kraj. Odbornou stránku zajišťuje Národní památkový ústav a Polabské muzeum, p. o., se sídlem v Poděbradech.

Středočeský kraj, odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu, se rozhodl postupně v průběhu 4 let představit zájemcům v rámci Dnů lidové architektury pestré bohatství vesnického stavitelství na celém území Středočeského kraje. Pořadí jednotlivých Dnů lidové architektury Středočeského kraje je následující: 2017 – Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci (Hornické muzeum Příbram, p. o.), 2018 – Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem (Polabské muzeum p. o., se sídlem v Poděbradech), 2019 – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka (Regionální muzeum Mělník, p. o.), 2020 – Muzeum lidových staveb v Kouřimi (Regionální muzeum v Kolíně, p. o.). Každoročně bude zároveň vydána speciální publikace dokumentující vesnickou stavební kulturu příslušné oblasti.

Veškeré programové materiály, propagační a informační tiskoviny ke Dnům lidové architektury Středočeského kraje 2018 budou k dispozici v příslušných regionálních informačních centrech, muzeích, kulturních zařízeních, u partnerských organizací a na dalších obvyklých místech v regionu a také na webových stránkách:

www.polabskemuzeum.cz

Plakát