Představení Anne – beze strachu hledět na nebe je netradiční interpretací jednoaktové opery Grigorije Frida „Deník Anny Frankové“

Opera studio Praha vytváří tvůrčí zázemí začínajícím umělcům mnoha oborů. Podle vzoru zahraničních institucí podobného zaměření jsme se rozhodli spojit mladé umělce, zejména operní pěvce, dirigenty, mimy, choreografy, tanečníky a instrumentalisty v projektech, které jim na začátku kariéry umožní umělecky dozrát,  získat zkušenosti, rozvíjet se, jakož i objevovat nové rozměry svých talentů ve spolupráci s českými i zahraničními kolegy. Naše koncerty, projekty i představení jsou originální a ojedinělá syntézou zpěvu, herectví a pantomimy. Tří expresivních veličin, které spojeny v celek navodí výjimečnou atmosféru a poskytnou divákovi zcela nový emoční a umělecký zážitek.

Prvním počinem v této oblasti je představení Anne – beze strachu hledět na nebe, které získalo velké ocenění nejen u kritiků, ale i publika.

 

Představení Anne – beze strachu hledět na nebe je netradiční interpretací jednoaktové opery Grigorije Frida „Deník Anny Frankové“ (1969) ve spojení s kontrastním dílem Bohuslava Martinů „Kuchyňská revue“ (1927). Celé představení je unikátním propojením vážné hudby s pantomimou.

 

Divák bude nejprve uveden do bezstarostného dětského světa plného her a fantazie „Kuchyňskou revue“ Bohuslava Martinů. Toto jedinečně dílo, které je stále od své premiéry v roce 1927 překvapivě uváděno pouze ve své zkrácené formě suity a nikoliv jako celý balet, přináší na jeviště tradiční téma lásky. Tentokrát však mezi kuchyňskými předměty. Láskyplný vztah hrnce a pokličky je narušen svůdnou vařečkou. Milostný mnohoúhelník je v původním libretu napsán jako balet. V podání našeho představení je však tato část upravena pro pantomimické vyjádření. Citový příběh kuchyňského náčiní se ve svém závěru začíná prolínat s životem obyčejných lidí, především se skutečným životním příběhem mladičké dívky, která touží po  tom, aby mohla psát a v jejíž fantazii se „vztahové drama“ mezi hrncem a pokličkou mohlo klidně odehrávat.

Touto dívkou je Anna Franková, dívka, která se za 2. světové války se svými rodiči, sestrou a s rodinou Van Daanových ukrývala před nacisty. Do svého deníku, který dostala k narozeninám zaznamenává s překvapivým optimismem nejen prožitky běžného života mladé dívky – lásku, rozpaky, či neshody s matkou, ale i válečnou realitu. Cílem našeho představení však není zaměřovat se na hrůzy války, ale poukázat na to, že i dnes můžeme čerpat ze slov mladičké Anny, která říká, že nemá smysl se vzdávat, ale má smysl bojovat. Bojovat za statečnost a radost ze života, za štěstí a lásku. Bojovat proti nenávisti a zlu, proti zaslepenosti a hlouposti, a to i tehdy, kdy už síly i vůle ubývají.

 

Tato dvě díla s téměř shodným obsazením orchestru o šesti a devíti hráčích jsou si opakem nejen v náladě, ale i v historických souvislostech jejich vzniku. „Kuchyňská revue“ z roku 1927, proti deníku Anny Frankové z druhé světové války (opera z roku 1968). Propojení opery „Anna Franková“ s instrumentální skladbou „Kuchyňská revue“ Bohuslava Martinů je zajímavým sloučením po stránce hudební i interpretační a nabízí též bohaté využití pro režijní nastudování. Kontrast obou děl podporuje emotivnost a historickou naléhavost tématu světové války. Nastudování díla se po režijní stránce ujal významný režisér Armand Deladoëy, který celý život zasvětil práci s mladými umělci ve Švýcarsku a vytváří jedinečná představení těžící ze synergie různých uměleckých oborů.