MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM zveřejnil druhou výroční zprávu o udržitelnosti

  • Ambice snížit naše emise CO2 o 50 % do roku 2022 oproti základnímu stavu stanovenému v roce 2018 byly překonány a byly překročeny nové cíle stanovené k dosažení ověřené čisté nuly do roku 2030.
  • Za 18 měsíců programu Accelerate 25 se počet členů týmu zvýšil z 12 % na 15 % pracovní síly a členů týmu z menšinového etnického původu ze 3 % na 7 %.
  • Členové týmu přijali osobní výzvy, aby získali téměř 75 000 GBP pro naši oficiální týmovou charitu, Alzheimer’s Research UK, čímž se blíží našemu cíli 100 000 GBP.

Výroční zprávy o udržitelném rozvoji

Tým Mercedes-AMG PETRONAS F1  oznamuje zveřejnění své výroční zprávy o udržitelném rozvoji. Zpráva zachycuje pokračující snahu o udržitelnou vysokou výkonnost a jejím cílem je poskytnout transparentní a komplexní přehled jeho  ekologických a sociálních iniciativ a dopadů za období od srpna 2021 do srpna 2022, včetně zveřejnění naší externě auditované stopy CO2 za rok 2021.

Zpráva zdůrazňuje odhodlání implementovat špičkové iniciativy v oblasti udržitelnosti, vybudovat ještě rozmanitější a inkluzivnější tým prostřednictvím  programu Accelerate 25 spolu se shrnutím jeho charitativní a komunitní angažovanosti a je to již podruhé, kdy tým zdokumentoval své aktivity v oblasti udržitelnosti. – stal se prvním týmem, který v roce 2021 zveřejnil tento druh zprávy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po překročení jeho  ambicí snížit naše emise CO2 o 50 % do roku 2022 se díváme dopředu na naši další výzvu, když pracujeme na přechodu z vedoucí praxe na průkopníky.

Naším cílem je začlenit udržitelnost životního prostředí do každého našeho rozhodnutí a opatření, které podnikneme. Se strategickou ambicí stát se světově nejudržitelnějším profesionálním sportovním týmem jsme si stanovili náročné cíle snížit naši CO2 stopu ve všech oblastech a dosáhnout ověřené čisté nuly do roku 2030. Budeme posuzovat naši uhlíkovou stopu podle průmyslových standardů v souladu se standardy Pokyny pro protokol skleníkových plynů a rámce SBTi, včetně úplného vykazování emisí v rozsahu 3.

Do roku 2026 se zaměříme na 100% snížení našich emisí v rozsahu 1 a 2 a 50% v rozsahu 3 a 75% snížení emisí na rozsahu 3 a 25% odstranění uhlíku do roku 2030.

Podnikáme odvážné kroky k řešení našich největších zdrojů emisí a stáváme se prvním globálním sportovním týmem, který investuje do Sustainable Aviation Fuel, což je špičkový přístup ke snížení naší letecké uhlíkové stopy Scope 3, která téměř o polovinu sníží stopu našeho personálu na závody při cestování letadlem. týmový personál.

 

ROZMANITOST, ROVNOST A INKLUZE

Vytváření rozmanitější pracovní síly zůstává klíčovou prioritou našeho týmu prostřednictvím našeho programu Accelerate 25, který formalizuje naši ambici, aby alespoň 25 % všech nových zaměstnanců pocházelo z menšinových skupin v každém roce od roku 2021 do roku 2025 včetně.

Z přehledu všech nových zaměstnanců vyplývá, že 38 % nových členů našeho týmu v roce 2021 přišlo z menšinových skupin, přičemž do konce června letošního roku toto číslo představovalo 32 % . Podíl žen vzrostl z 12 % na 15 % naší pracovní síly a podíl zaměstnanců z etnických menšin od 3 % do 7 %. I když tato čísla ještě nejsou tam, kam směřujeme, jsme rádi, že naše pozitivní akce prostřednictvím Accelerate 25 mají měřitelný dopad.

Jedním z klíčových pilířů Accelerate 25 je inspirovat a motivovat talentované studenty z menšinových skupin k technickým kariérám prostřednictvím vzdělávání STEM s nadějí, že se v budoucnu chtějí připojit k našemu týmu. Těší nás, že  letos pokračujeme v naší práci s Mulberry Schools Trust, Stemettes a Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK a že jsme přivítali dva nové partnery Accelerate 25: Sutton Trust a British Disability Forum.

Společně se Sirem Lewisem Hamiltonem jsme oznámili vytvoření Ignite v roce 2021, charitativního partnerství, jehož cílem je zvýšit rozmanitost a začlenění do britského motorsportu, a které nyní vyhlásilo své první granty pro Motorsport UK’s Girls on Track UK a the Royal Academy of Engineering.

 

CHARITA A KOMUNITA

Jako součást naší snahy mít pozitivní dopad na naše místní komunity a průmysl jsme odhodláni využívat zdroje našeho týmu ve prospěch těch, kteří to potřebují, a sdílet vášeň pro motoristický sport, ze které všichni prosperujeme.

Jsme hrdí na to, že jsme podpořili naši místní komunitu a městskou radu Brackley prostřednictvím sponzorství charitativních iniciativ, organizace akcí pro komunitu a místní školy.

Členové našeho týmu vybrali téměř 75 000 GBP pro naši oficiální týmovou charitu, ALZHEIMER’S RESEARCH UK, čímž se blíží našemu cíli 100 000 GBP, kterého chceme dosáhnout do prosince 2022.

Toto Wolff, šéf týmu a generální ředitel týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1 řekl:

„Motoristické závody pohání nadšení. Působíme v nejrychlejším a nejdynamičtějším sportu na světě a máme odpovědnost využívat tuto globální platformu k tomu, abychom byli více než jen lídry; chceme být průkopníky. Během několika posledních let jsme neúnavně pracovali na změně a lépe porozuměli dopadu, který máme na svět. Jsme plně odhodláni k udržitelnému vysokému výkonu. To je budoucnost nás všech. Ať už využíváme naše zdroje k podpoře technologického pokroku, který pomůže společnosti řešit výzvy v oblasti životního prostředí kterým čelíme, nebo se zavázali zvýšit rozmanitost naší pracovní síly a podporovat ty, kteří to potřebují v našich místních komunitách, naše vášeň není jen v autech, která vidíte na trati, ale ve všem, co děláme. Jsme tým, který řeší problémy; a klademe si ambice, jak se stát udržitelnější ve všem, co děláme. Jsme na začátku této cesty, ale zavázali jsme se k extrémně náročným cílům, protože jsme všichni závodíme směrem k udržitelnému zítřku. Jsem velmi hrdý na náš tým za úspěchy, kterých jsme dosud dosáhli, a na špičkové strategie, ke kterým jsme se zavázali v nadcházejících letech. To, co se děje na trati, je neoddělitelně spojeno s tím, co se děje ve světě kolem nás a to pohání celý tým,  aby neustále šel  dále  a rychleji.“

Zdroj: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team