Vinohradská již od 29. června v provozu

K dřívějšímu ukončení o cca dva týdny napomohl konstruktivní a operativní přístup všech zúčastněných stran, který umožnil urychlení některých procesů, např. řešení nepředvídatelných událostí, dílčích přejímek apod.

„Velmi dobrá organizace práce, fungující trasy návozu a odvozu materiálu, kvalitní stavební stroje, užití delších kolejnic (vedoucí ke snížení počtu svarů), ale i ideální počasí. To vše nám přispělo k úspěšnému urychlení prací ve Vinohradské,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel úseku Povrch a člen představenstva DPP s tím, že nelze opomenout dobrou přípravu před zahájením stavebních prací se správci sítí a dotčených orgánů státní správy
a samosprávy, kteří v rámci rekonstrukce tramvajové trati provedli v koordinaci se stavbou svoje dílčí úpravy na svém zařízení a informační tabule (na portálech) v okolí Vinohradské, které v předstihu informovali řidiče o omezení ve Vinohradské ulici (na příjezdu do centra), což se velmi pozitivně projevilo na dopravní propustnosti této ulice v době rekonstrukce.