Strakonická ulice uzavřena únik kapaliny z vozidla . Řidiči by měli zvolit jinou trasu – 12.10.2018


Na nákladním vozidle ve Strakonické ulici se poškodila nádrž s kapalinou, která částečně unikla na komunikaci. Chemici na místě zjistili, že se jedná o výživový koncentrát pro dobytek. Na místě zasahují dvě jednotky Hasičů Praha.

 Část Strakonické ulice je uzavřena kvůli úniku kyseliny. Řidiči by měli zvolit jinou trasu


 Dnes ráno vytekla koncertovaná kyselina na Strakonickou ulici. Ta unikla z vypadlého kontejneru z kamionu o velikosti asi 1 m3. K úniku do kanalizace ani do vody nedošlo. Vzhledem k tomu, že kyselina reaguje s vodou, je nutné ji nejprve odstranit mechanicky. Z toho důvodu bude Strakonická ulice uzavřena v úseku od Dostihové ulice po Lahovický most pravděpodobně až neděle 14.10.2018 a řidiči by se měli místu pokud možno vyhnout. Odklon je veden ulicí Dostihovou.

Provoz se na Strakonickou ulici nakonec vrátí ještě dnes, 12.10.2018 v 17.00 s omezením rychlosti

Vzhledem k tomu, že tato látka se aktivuje při styku s vodou, není možné ji odklidit oplachováním a je nutné zvolit náročnější postup. Nejprve je nutné kyselinu odstranit mechanicky. Právě kvůli náročnějšímu postupu bude část Strakonické ulice pravděpodobně uzavřena až do poledních hodin. Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku pokud možno vyhýbali. Na místě je Policie ČR, Technická správa komunikací a pracovník odboru ochrany prostředí pražského magistrátu a další složky.


Strakonická ulice (z centra)

Dotčené linky: 129, 172, 241, 244, 246, 247, 261

Překážka na trati – dopravní nehoda s následným zásahem složek integrovaného záchranného systému a následnou policejní uzávěrou ulice Strakonická. Linka 129 a 241 jsou vedeny odklonem po trase K Barrandovu – Pražský okruh – Radotínský most, linky neobsluhují zastávky Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky a Lahovice. Linka 246 je zkrácena do úseku Sídliště Stodůlky – Nádraží Radotín, nejsou obsluhovány zastávky U Jankovky, Vrážská, Přeštínská, Přístav Radotín, Lahovice, Most Závodu míru a Zbraslavské náměstí. Linka 247 je vedena po trase Pražský okruh – Radotínský most, linka neobsluhuje zastávky Přístav Radotín a Lahovice. Z důvodu silné individuální dopravy na odklonových trasách budou spoje zpožděny i směr Smíchovské nádraží.

INFORMACE O MĚSTSKÉ DOPRAVĚ ZDE