Modernizace Negrelliho viaduktu postoupila do další etapy

Práce na opravě Negrelliho viaduktu intenzivně pokračují v celém rekonstruovaném 1,5 km dlouhém úseku. Probíhá betonáž roznášecí betonové desky, přezdívají se cihelné klenby v prostoru autobusového nádraží Florenc včetně souvisejících pilířů. Na hrabovské větvi jsou dokončené izolace, litý asfalt a jsou položené antivibrační rohože.

Staveniště v ulici Prvního pluku si dnes prohlédl ministr dopravy Vladimír Kremlík v doprovodu generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody a předsedy představenstva HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy. Stavba je už viditelně ve své druhé půlce a za rok má být hotová. Zrekonstruovaný viadukt umožní zavedení traťové rychlosti 60 km/h a přispěje k výraznému zvýšení plynulosti i počtu vypravovaných vlaků. Do budoucna se zvažuje i využití prostor pod klenbami pro kulturní a společenské využití v pražském Karlíně,“ uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„Negrelliho viadukt je nejen jedinečná kulturní památka, ale z pohledu železniční dopravy má především významné místo v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna. Bude prvním modernizovaným úsekem připraveným na vyšší kapacitu spojů, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Nahradí se zastaralé zabezpečovací zařízení moderním elektronickým a vymění se 3,3 km kolejnic. Zlepšení pocítí i obyvatelé okolní husté zástavby, kdy položením antivibračních rohoží a osazením moderních výhybek dojde ke snížení hluku z provozu na viaduktu. Nový železniční svršek se odrazí na kvalitě cestování v podobě klidné a plynulé jízdy.

Na začátku května proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. V době letních prázdnin přijde na řadu montáž nového mostu přes Křižíkovu. V týdnu od 13. července dojde k uložení ocelových nosníků na opěrné zdi. Stavební práce bude doprovázet dopravní uzavírka, a to od Hudebního divadla Karlín až po bývalá kasárna v místě křížení s Negrelliho viaduktem.

„Rekonstrukce probíhá v délce téměř 1,5 km. Proběhne kompletní výměna železničního svršku včetně technologických částí, sanace základů a podzákladí pomocí injektáže, tryskové injektáže a mikropilot, zrekonstruuje se 99 cihlových, pískovcových či žulových kleneb, z nichž 8 překračuje Vltavu,“ popsal průběh rekonstrukce předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

Sanací prochází všech 99 původních mostních oblouků.  V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Zcela rozebrány, včetně pilířů až k základům, byly čtyři oblouky z pískovce na ostrově Štvanice. V průběhu loňského roku se po odkrytí analyzoval stav kleneb. U sedmi se zjistilo, že je horší než se předpokládalo. V rámci projektu je kompletně rozebráno a znovu sestaveno 20 kleneb. Zprovoznění se předpokládá v červnu 2020, tedy o půl roku později, než byl původně avizovaný harmonogram.

Stavba s názvem Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Plánované celkové investiční náklady projektu dosahují 1 443 478 260 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace činí maximálně 36 646 713 €, tedy zhruba 990 360 000 Kč.

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

www.szdc.cz