Integrace autobusů na trase Praha – Nespeky – Benešov od 13. 7. 2019

Od soboty 13. července bude spuštěna další etapa integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Tato etapa obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň posílení provozu stávajících linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované. Páteřní linkou se stane linka 337 v trase Praha – Nespeky – Benešov. Na trase Praha – Jesenice – Kamenice se výrazně zkrátí intervaly jak v pracovní dny dopoledne, tak o víkendech (ze 60 na 30 minut). Výrazně se posílí také provoz na linkách 339 (Praha – Týnec nad Sázavou) a 444 (Kamenice – Jílové u Prahy – Davle).

 

Slova představitelů pražské dopravy

„Integrace autobusů v trase Praha – Kamenice – Nespeky – Benešov přináší Pražanům i Středočechům kratší intervaly a přehlednější cestování díky zapojení všech autobusových spojů v oblasti do systému PID. Středočeši získají lepší možnosti dojíždění z této oblasti do Prahy a Pražané se díky rozšířené víkendové nabídce lépe dostanou za rekreací do Posázaví,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Středočeský kraj v letošním roce alokuje do veřejné autobusové dopravy 1,1 miliardy Kč, což směřuje jak do kvality poskytovaných služeb, tak do integrace jako takové. Integrace této oblasti patří k těm menším, ale i tak jsem rád, že se obyvatelé obcí na trase Kamenice – Jílové u Prahy – Davle dočkali přímého spojení bez zbytečných časových prodlev, ke kterým tady velmi často docházelo a komplikovalo to tak cestování,“ říká radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

U linky 444 Kamenice – Jílové u Prahy – Davle jsou spoje nově propojeny v celé trase, tím bude umožněno přímé regionální spojení jednotlivých oblastí Středočeského kraje.

 „U linky 339 z Týnce nad Sázavou do Prahy dochází o víkendech ke značnému zkrácení intervalů, a to ze 180 minut na 120 minut. Na této lince došlo také k posílení spojů v dopoledních hodinách v pracovní dny a rovněž byl rozšířen provoz ve večerních hodinách, a to po celý týden,“ konstatuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán.

Od 13. července se také obyvatelé Vestce, Jesenice či Kamenice dočkají tolik potřebného zkrácení intervalů. V dopoledním období pracovních dnů a o víkendech po celý den pojede autobus z Prahy do Kamenice každou půlhodinu,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro příměstskou dopravu Václav Haas.

Změny jednotlivých linek PID

 • 335      Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.
 • 337      Linka je v úseku Nespeky – Pyšely zrušena (nahrazena linkou 651) a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň je linka posílena celodenně a celotýdenně.
 • 339      Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.
 • 444      Posílení provozu celodenně, celotýdenně, většina spojů je nově vedena v trase Kamenice – Davle.
 • 651      Celkové posílení linky (náhrada za odkloněnou linku 337), vybrané školní spoje jsou vedeny jako přímé v trase Benešov – Nespeky – Pyšely (v úseku Benešov – Nespeky jako linka 337).

Změny jednotlivých linek mimo PID

 • 160570                Omezení vybraných spojů v úseku Praha – Benešov.
 • 176101                V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.
 • 200086 (E86)      Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.
 • 200087 (E87)      Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.
 • 200091 (E91) Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.
 • 200092 (E92) Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.
 • 350920 (E17) V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.

Spojení Benešov – Praha

Spojení Prahy s Benešovem je zajišťováno v pravidelných intervalech vlakovými spoji. Význam železnice pro spojení těchto měst v poslední době ještě vzrostl zaintegrováním rychlíků a nově od prosince 2018 také zavedením spěšných vlaků. Rychlíky zvládnou cestu mezi centrem Prahy a Benešovem již za 38 minut, což v porovnání s autobusovou dopravou na Roztyly a následným přestupem na metro představuje úsporu více než 15 minut. Celkově je na linkách S9, R17 a R49 provozováno až 55 spojů v pracovní den v každém směru.

Obsluhu obcí podél komunikace II/603 bude nově zajišťovat prodloužená linka 337. Ta nahradí i spoje linek 176101 a 350920, které jsou přetrasovány na dálnici D1, a tudíž i zrychleny. Z důvodu optimalizace přepravní nabídky autobusů dochází v úseku Praha – Benešov ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova, optimalizován je ve stejném úseku také provoz linky 160570.