S mikulášským parním vlakem na Andělský advent do Litomyšle

Vydali jsme se do Litomyšle za mikulášským parním vlakem, který přijel z Chocně. Protože byla první adventní neděle, po setkání s Mikulášem a jeho družinou jsme se vydali do města směrem k zámeckému návrší, kde probíhal andělský advent.

Vernisáž výstavy mechanických betlémů v Regionálním muzeu

Na cestě k zámeckému návrší jsme se zastavili u budovy Regionálního muzea. Litomyšlské muzeum bylo založeno v roce 1891. Nejdříve bylo umístěno v prostorách zrušené městské reálky. Získalo všeobecné vlastivědné zaměření s působností na město a okolí. V roce 1926 se přestěhovalo do rozlehlé barokní budovy bývalého piaristického gymnázia postavené v letech 1714–1719. Na gymnáziu, později státním, vyučoval mj. i Alois Jirásek. V této budově sídlí muzeum doposud.

Dětěnický betlém

U vstupu do muzea nás zaujal plakát upozorňující na aktuální výstavu Mechanických Betlémů. Štěstí nám opravdu přálo, protože právě probíhala vernisáž  této zajímavé výstavy výstavy. Tato vánoční výstava mechanických betlémů představuje unikátní pohyblivý a ozvučený Dětenický betlém a betlémy ze soukromé sbírky Martina a Jakuba Sochorových. Nejstarší část Dětenického betléma, která vznikla přibližně v polovině 19. století, uchvátila malého Čeňka (Vincence) Novotného natolik, že jej v dospělosti nejen rozšířil, ale také rozpohyboval. Po druhé světové válce se betlém ztratil. Znovuobjeven byl v žalostném stavu, který si vyžádal odbornou pomoc. Na záchraně, která probíhala v letech 2012-18 se pak kromě Vojtěcha Jonáše a Kláry Řezáčové podíleli také studenti a pedagogové Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Betlém je dlouhodobě vystaven Památníku Foersterova rodu v Osenicích u Mladé Boleslavi. Na informačních tabulích v prostorách výstavy jsme se dočetli řadu informací o průběhu obnovy betléma. K té přispěla veřejná sbírka, k níž se během výstavy mohou připojit i návštěvníci.

Více informací o Dětěnickém betlému naleznete ZDE

Kromě Dětěnického betlému jsme si mohli prohlédnout další betlémy ze soukromé rodinné sbírky betlémů Martina a Jakuba Sochorových.

Sbírání a výroba betlémů mají v jejich rodině dlouholetou tradici. Jakubův děda Bohuslav Sochor ze Dvora Králové nad Labem je sbíral celý život a vytvořil kolekci několika desítek kusů. Martin a Jakub Sochorovi na tuto tradici navázali a zároveň ji rozšířili o prezentační činnost v podobě komentovaných prohlídek a výstav.

 

 

Kromě prohlídky vystavených betlémů jsme měli možnost zblízka vidět, jak fungují jednotlivé části mechanických betlémů a vyzkoušet si je rozpohybovat.

Více informací o výstavě, včetně termínů komentovaných prohlídek naleznete ZDE

Zámecké sklepení plné čertů a pekelníků

Vánočně naladěni jsme se vydali do zámeckého parku.

Zámecké sklepení běžně láká stálou expozicí soch Olbrama Zoubka a voskovým Srdcem pro Václava Havla od Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy. V zámeckém sklepení tentokrát nabízí zážitek pro děti:   po předchozí rezervaci na www.smetanuvdum.cz proběhnou 4. a 5.prosince  patnáctiminutové prohlídky určené pro děti. Během tohoto času děti navštívili čertovskou školu a stanou před samotným Luciferem.

Prodejní výstava vánočních ozdob

My jsme se v zámeckém sklepení viděli výstavu vánočních ozdob firem Ozdoba CZ a Rautis z Poniklé. Obě tyto firmy jsou českým unikátem se stoletou historií.

 

Andělský advent a gurmánský trh

Na zámeckém návrší jsme se zastavili u vyzdobených stánků, kde probíhal gurmánský trh. U retro školního autobusu bylo možné ochutnat teplé nápoje. U dalších stánků nás lákala ochutnávka dalších dobrot a nemohli jsme vynechat svařené víno z litomyšlských adventních hrnečků. Pochutnávali jsme si na vánočních dobrotách a všimli jsme si anděla procházejícího s košíčkem mezi stánky. Byla to Andělka, která prováděla dětské návštěvníky soutěžními hrami pod názvem Andělčino putování.  V prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se pivo přestalo vařit v roce 1953, byly připraveny výtvarné dílničky pro děti. Vešli jsme dovnitř, bylo zde příjemné teplo a děti byly plně zaujaté výtvarnou činností.

 

Výstava Betlémů v chrámu Nalezení sv. Kříže

Barokní chrám Nalezení sv. Kříže patří do trojice někdejších piaristických budov. V roce 1640 přivedla Frebonie z Pernštejna piaristický řád, jehož úkolem bylo bezplatné vzdělávání  chudých chlapců. Vstoupili jsme do chrámu Nalezení sv. Kříže a i zde jsme si mohli v bočních kaplích prohlédnout historické betlémy z papíru, keramiky, šustí, textilu či lipového dřeva. Některé z nich byly i sto let staré a některé byly vyrobeny v loňském roce.

Na závěr naší návštěvy v adventní Litomyšli jsme se hrnkem svařeného vína zastavili pod podiem před kostelem, kde vystupovala hudební skupina Timothy. Následovalo vyhlášení Andělčina putování. Potom v 17 hodin rozsvícení vánočního stromu a videomapping.

 

 

Program adventu v Litomyšli je velmi zajímavý a lákavý.

Podrobnější informace o časech a místech naleznete na www.andelskalitomysl.cz