Hasičské slavnosti Litoměřice 2022

Litoměřice již tradičně přivítají největší celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské techniky. Jedná se již o 8. ročník a proběhne ve dnech 10. – 11. června 2022

Hasičské slavnosti Litoměřice 2022

Ten, kdo v těchto dnech zavítá na výstaviště Zahrada Čech, na Mírové náměstí a posléze na Lodní náměstí, se může těšit na hasičskou techniku od té nejstarší, ze sbírek sborů dobrovolných hasičů, až po tu nejmodernější a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor ČR.

K vidění budou staré zápřahové stříkačky, parní stříkačky i historické hasičské automobily. Většina techniky se aktivně prezentuje v rámci ukázek, které probíhají po dobu celých slavností.  Velkému úspěchu se vždy těší jednotlivé ukázky sborů dobrovolných hasičů, které si sami secvičili.

Partner akce : Hasičský záchranný sbor ČR

Tradičním partnerem Hasičských slavností Litoměřice je Hasičský záchranný sbor ČR, jenž zde naopak prezentuje techniku nejmodernější v rámci statických i dynamických ukázek na suchu i na vodě. Záchranný útvar HZS ČR přiveze do Litoměřic trojici vozidel TITAN, TRITON a velkoobjemovou cisternu CV 40. Jedná se o techniku, která je součásti modulu pro hašení požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů. Jinak řečeno tato technika je určena pro zásahy v prostorech s vysokou mírou ohrožení osob. Jako příklady těchto situací lze uvézt požáry či výbuchy muničních skladů, chemických provozů a obecně provozů s výskytem hořlavých, výbušných, toxických a jinak nebezpečných látek. Vyzdvihnout lze například provozy s výskytem tlakových lahví či technologií pracujících pod vysokým tlakem.

HZS Ústeckého kraje

HZS Ústeckého kraje na výstavišti předvede mimo jiné automobilový žebřík s výškou 39metrů METZ na podvozku Mercedes Benz ze stanice Teplice, cisternovou automobilovou stříkačku o výkonu čerpadla 2000 litrů / 1 minuta se speciálním hasicím zařízením COBRA na podvozku Scania  ze stanice Chomutov, kontejner SSHR pro velkoobjemové čerpání – Mobilní čerpací stanice s výkonem 90 000 litrů /min (1500 litrů za vteřinu) ze stanice Litoměřice. Součástí prezentace HZS Ústeckého kraje bude dynamická ukázka vyprošťování osob z havarovaných vozidel, ukázka práce hasičů ve výškách a nad volnou hloubkou, ukázka speciálního hasicího zařízení COBRA při prorážení různých materiálů vodním proudem s abrazivem. Po oba dny Slavností bude mít Stanice Litoměřice otevřené dveře pro návštěvníky. V jejich rámci budou organizovány pravidelné komentované prohlídky celého objektu stanice Litoměřice. Na travnaté ploše za budovou budou pro děti připraveny hry a soutěže, včetně stříkání džberovou stříkačkou. V prostoru výjezdových garáží bude připraveno stanoviště preventivně výchovné činnosti HZS, expozice vyšetřování příčin požáru, expozice věcných prostředků požární ochrany, Výstava fotografií ze zásahů a taktických cvičení, velkoplošná projekce fotografií ze zásahů a cvičení HZS Ústeckého kraje, územního odboru Litoměřice. V rámci expozice budou představeny všechny územní odboru HZS Ústeckého kraje

Na výstavišti Zahrada Čech čeká na malé i velké návštěvníky řada soutěží. Vyzkoušet si budou moct nejen práci hasičů, ale třeba i projít náborovým střediskem. Po celou dobu slavností bude také otevřená stanice litoměřických profesionálních hasičů.

Sobotní slavnostní nástup

Sobotní dopoledne patří slavnostnímu nástupu. Na Mírovém náměstí defiluje přes 300 sborů a k vidění jsou také historické prapory, kterých se pravidelně schází přes 120. Důležitým prvkem pro zdárný průběh oslav, a speciálně sobotního slavnostního nástupu, jsou koňská spřežení.

Floriánská mše v katedrále sv. Štěpána

Nedílnou součástí oslav je také páteční Floriánská mše, celebrovaná v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Sobotní večerní program na lodním náměsti

Sobotní večerní program na Lodním náměstí je zaměřen na prezentaci Hasičského záchranného sboru ČR a jeho techniky. Hasiči zde předvedou ukázky své práce na vodě včetně široké škály techniky a vybavení.

Hasičská hudební fontána

Vrcholem slavností je hasičská hudební fontána, již tradiční vodní a světelná show stříkaná hasičskými proudnicemi, které mají dostřik až 120 metrů a výška fontány je přes 67 metrů.

Tuto největší a nejvýznamnější akci svého druhu v Česku navštívilo při minulém ročníku 27 000 návštěvníků a přes 250 hasičských sborů přivezlo do Litoměřic 300 kusů historické hasičské techniky.

Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Foto: Hasičské slavnosti 2022

Více informací naleznete ZDE