Brexit: Analýza dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím: leden 2021

Vyjednavači Spojeného království a EU dosáhli dne 24. prosince 2020 „zásadní dohody“ o textu nové dohody o obchodu a spolupráci, která bude nyní upravovat jejich vzájemné vztahy poté co Spojené království opustilo EU. Prozatímní provádění této dohody vstoupilo v platnost 1. ledna 2021 po ratifikaci této dohody ze strany EU i Spojeného království.

Dostupné zdroje:

Níže naleznete shrnutí klíčových bodů z nové obchodní dohody mezi Spojeným královstvím a EU.

Sledujte prosím kontrolní seznam konce přechodného období pro Brexit, ve kterém BCC stanoví řadu z oblastí, které byste měli sledovat a naplánovat aby vám pomohly po oznámení obchodní dohody. Vaše firma nemusí sledovat konec samotného přechodného období pro Brexit sama. Obraťte se na svou místní akreditovanou obchodní komoru a zjistěte, jak vás může vaše komora podpořit. Pokud jde o specializované celní poradenské služby, navštivte stránky ChamberCustoms poskytující celní poradenské, školicí služby prostřednictvím obchodních komor po celé Velké Británii.

Dohoda potvrzuje, že vzájemné uznávání odborných kvalifikací skončí. To znamená, že poskytovatelé budou muset splňovat požadavky na kvalifikaci v každém členském státě EU, ve kterém chtějí pracovat. Ačkoli dohoda obsahuje mechanismus pro uznávání kvalifikací v budoucnu, v současné době neexistuje žádná záruka, že k tomu dojde. Vzájemné uznávání odborných kvalifikací pro občany Spojeného království žijící v EU a občany EU s bydlištěm ve Spojeném království před koncem přechodového období zůstávají chráněni Dohodou o odstoupení.

Lidé

Dohoda potvrzuje, že vízové ​​a krátkodobé obchodní cesty budou omezeny na 90 dnů v každém 180denním období. Seznam aktivit přijatých ve smlouvě pro krátkodobého obchodního návštěvníka je omezen na:

  • schůzky a konzultace
  • výzkum a design
  • marketingový průzkum
  • školení a semináře
  • veletrhy a výstavy
  • nákup zboží nebo služeb
  • poprodejní nebo poprodejní servis (např. opravy a údržba)
  • obchodní transakce (např. pojišťovny, bankéři)
  • pracovníci cestovního ruchu (např. cestovní kanceláře, průvodci)

 Jednotlivé členské státy mohou mít navíc další požadavky nebo omezení. Například Rakousko vyžaduje pro průzkum trhu pracovní povolení. Pracovní cesty budou také povoleny za účelem usídlení, včetně vnitropodnikových převodů (které mohou být doprovázeny jejich partnery a závislými osobami) a plnění smlouvy (do 1 roku).

Volný pohyb mezi Spojeným královstvím a EU skončil. Vláda přinesla nový britský bodový imigrační systém, který nahradil stávající automatická práva na práci a usídlení.

 

Obchod

Spojené království by již nebude členem celní unie a jednotného trhu EU a mezi Spojeným královstvím a EU budou existovat celní a regulační hranice. Dohoda potvrzuje, že Spojené království a EU se dohodly, že by nemělo existovat žádné clo ani kvóty na jakékoli zboží, které splňuje podmínky. Dohoda však zahrnuje také řadu mechanismů k vypnutí nulových sazeb . Podrobnosti o tom, jak požadovat preferenční sazby daně ze zboží, na které se vztahuje dohoda Spojeného království s EU (prostřednictvím CHIEF a CDS) a jak deklarovat zboží dovážené do Velké Británie na vašem dovozním prohlášení najdete ZDE.

Pro získání bezcelního přístupu, zboží z Velké Británie bude muset splňovat požadavek pravidla původu. To znamená splnění pravidel týkajících se množství místního obsahu, dostatečné transformace nebo konkrétního zpracování, které jsou stanoveny v přílohách dohody. Podrobný průvodce pravidly původu pro zboží pohybující se mezi Spojeným královstvím a zeměmi EU (včetně příkladů toho, co nebude způsobilé pro volný obchod podle UK-EU FTA) naleznete  ZDE.

Přílohy dohody budou obsahovat různá přechodná pravidla a zvláštní ujednání pro různé typy výrobků. Například bude zavedeno šestileté období pro postupné zavádění požadavků na pravidla původu týkající se elektrických automobilů. Dohoda stanoví, že výrobci budou benefitovat z plné dvoustranné kumulace jak materiálů, tak i zpracování, což podpoří obchod mezi oběma trhy, včetně podniků se složitými dodavatelskými řetězci. Zavádí však také závažná omezení, jak je patrné ze skutečnosti, že zboží EU dovážené do Spojeného království, které prochází pouze minimálním zpracováním, podléhá při zpětném odeslání do zemí EU celním tarifům. Dohoda nezahrnuje diagonální akumulaci, která by umožnila stranám ze zemí, s nímiž Spojené království a EU uzavřely obchodní dohodu, aby byla považována za britský vstupní zdroj.

U zboží dováženého ze zemí EU do Velké Británie (ale současně nikoli z Velké Británie do zemí EU) budou od 1. ledna 2021 obchodníci muset do  šesti měsíců předložit úplné celní prohlášení, včetně doložení původu. Do 31. prosince 2021 u zboží dováženého z EU do Velké Británie a naopak nepotřebují obchodníci prohlášení obchodního dodavatele v místě  v době, kdy je zboží vyváženo. Obchodník si však musí být jist, že zboží, které vyváží, splňuje pravidla původu, protože může být požadováno zpětné prohlášení dodavatele.

Po skončení přechodného období pro Brexit  obchodní dohody EU s dalšími zeměmi se již nebudou vztahovat na Velkou Británii. Spojené království se i nadále snaží reprodukovat účinky stávajících dohod EU, i když se na Spojené království již nebudou vztahovat, aby pomohly zajistit kontinuitu obchodních ujednání pro britské společnosti. Seznam podepsaných dohod o kontinuitě obchodu, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2021, je uveden ZDE.

 

Letecká a nákladní doprava

bude pokračovat jako doposud osobními a nákladními letadly, která budou moci létat a přistávat v zemích EU, včetně mezipřistání z letiště  Heathrow a jinde na území Velké Británie. Zatímco dopravcům bude umožněno pokračovat v jízdě bez zvláštních povolení, dohoda omezuje počet jízd. Spojené království rovněž uzavřelo dohodu se všemi členskými státy EU o uznávání britských řidičských průkazů bez nutnosti mezinárodního řidičského oprávnění.

Daně

Dohoda nezměnila změny DPH, které vstoupily v platnost 1. ledna 2021. Spojené království opustilo zónu DPH EU. Změny zahrnují DPH z dovozu (ačkoli vláda Spojeného království již oznámila odložené účtování DPH z dovozu od 1. ledna 2021), které bude aplikováno , ztráta prahů prodeje na dálku od britských e- obchodníky se zbožím pro spotřebitele v EU a sešrotování  skladových zásob nízké hodnoty. Od každého britského podnikatele se zahraniční registrací DPH v EU bude pravděpodobně vyžadován zvláštní daňový zástupce pro DPH (který ponese přímou odpovědnost za veškeré nezaplacené DPH). Došlo také ke ztrátě triangulace DPH. Dohoda nastiňuje cíl sladit již dohodnuté normy OECD v oblasti daní, včetně vyhýbání se daňovým povinnostem, sdílení informací. Tyto závazky však nepodléhají řešení sporů.

Financování

Spojené království se i  nadále zapojí dot  některých programů financování EU, jak je uvedeno v návrhu společného prohlášení o účasti na programech Unie a přístupu k programovým službám. Například britský vědecký a výzkumný sektor bude způsobilý pro financování z nového programu Horizon Evrope, který má probíhat v letech 2021 až 2027, podmínky však budou ještě dojednány.

Spojené království se již nebude účastnit programu Erasmus. Vláda Spojeného království však oznámila záměr zahájit náhradní iniciativu nazvanou „Turing Scheme“.

Komplexní přezkum výdajů za rok 2020 potvrdil dlouhodobé spuštění sdíleného fondu prosperity Spojeného království UK Shared Prosperity Fund. Vláda potvrdila, že celkové domácí financování celé Velké Británie bude alespoň odpovídat současným příjmům EU, v průměru dosáhne přibližně 1,5 miliardy GBP ročně. Vláda také poskytne další financování na podporu našich komunit při pilotních programech a nových přístupech. Další podrobnosti však budou zveřejněny až na jaře. Společnost HMG vyvinula celounijní rámec pro investice na místech, která jsou financována, a nastínila priority , včetně zakázkových programů zaměstnanosti a dovedností přizpůsobených místním potřebám. Další podrobnosti o UKSPF v celounijním investičním rámci však budou zveřejněny až na jaře 2021.

Služby

Dohoda obsahuje velmi omezené ustanovení pro obchodování v oblasti služeb. Spojené království a EU se dohodly, že přijmou závazky týkající se přístupu na trh služeb, zakáží diskriminaci a nebudou vyžadovat místní  přítomnost v členském státě před poskytováním služeb. Avšak řada příloh a dodatků potvrzuje, že na tyto závazky se bude vztahovat široká škála výjimek, které se obvykle budou v jednotlivých členských státech lišit.

 

Zdroj informací: https://www.britishchamber.cz/brexit-perspectives