Na Karlštejn od Třebáně

Dnes se vydáme na výlet kde výchozím místem je Zadní Třebáň a to vlakové nádraží . Vlaky jezdí v půlhodinových intervalech z Prahy i z Berouna a tak si můžeme vybrat pro nás vhodný čas příjezdu . Vydáme se pak přes lávku do Hlásné Třebáně a pak stoupáme po žluté turistické značce nahoru do kopců nad vesnicí . K hradu se dostáváme od východu a objeví se nám po pár kilometrech chůze .

Když přecházíme přes lávku řeku Berounku , jsou zde ještě patrné následky povodní z roku 2002. A cyklisté musí sesednou z kola. Poté jsme v Hlásné Třebáni . A o této obci se dovídáme zajímavé informace s hradem Karlštejn.

Na území osídleném již v době bronzové. Třebaň je prvně zmiňována v roce 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III. ostrovskému benediktinskému klášteru. V roce 1357 vykoupil ves Karel IV. a připojil ji k hradu Karlštejn. V 15. století je část obce blíže hradu, před řekou, uváděna jako “Přední” a část vzdálenější, za řekou, jako “Zadní”. Zanedlouho poté je “Přední” Třebaň přejmenována na “Hlásnou”, podle robotní povinnosti mužů obce vykonávat strážní a hlásnou službu na věžích a hradbách Karlštejna. Ještě koncem 19. století to byla malá, převážně zemědělská ves s několika usedlostmi postavenými s branou ve slohu “selského baroka” a rozestavenými kolem návsi s kapličkou a podél cesty vedoucí od brodu k Mořině. Ve vsi tehdy bylo kromě zemědělců i několik košíkářů. Tak čteme v historii obce na stránkách Hlásná Třebáň .

Kaplička v Hlásné Třebáni

Cesta nás nyní vede po žluté turistické značce a to po silnici směrem vzhůru k hradu . Krátký úsek musíme dávat pozor na auta a vrcholku obce odbočíme na polní cestu směr Karlštejn. Nyní máme impozantí výhled na Brdy. Pohoří táhnoucí se od Prahy až k Rožmitálu pod Třemšínem.
Naše cesta nás dovedla k Božím mukám a historické lípě z přelomu 19. a 20. století . A nyní již se dostáváme do lesa a po stoupání kolem stavení se objevujeme na louce a křížkem a dechberoucím pohledem na hrad Karlštejn. Hrad se pomalu objevuje na obzoru a s každým naším krokem stoupání je větší a větší až jej vidíme celý v jeho současné kráse .

A zde prvně uvidíme majestátně se tyčící hrad Karlštejn. Je zajímavé , že hrad není po cestě nikdy vidět a ani by Vás nenapadlo jej zde v lese hledat. Karel IV. a jeho stavitelé dobře věděli jak hrad ukrýt před dobyvateli. A tak je chráněn ze tří stran kopci Plešivec , jež máme nalevo od nás , Haknová , vpravo od nás a Javorka a Kněží Hora , naproti nám za hradem. Po odpočinku se cestou dostáváme přímo k pod hrad Karlštejn .


Booking.com


Zde mužeme zvolit buď prohlídku hradu a okolí a nebo se vydat další cestou dolů k parkovišti a dále po žluté značce na start naší cesty v Hlásné Třebáni či rovnou na nádraží Karlštejn . Nebo zvolit trasu k lomům Malá a Velká Amerika . Záleží na naší volbě a také času .

Výhled na krajinu a Brdy

Boží muka a lípa

Varianta z cestou dále na lom Amerika je zde krátce popsána. Budem pokračovat po červené značce k rozcestí U Dubu sedmi bratří a zde po žluté značce pokračujeme k lomu Malá a Velká Amerika . Cesta je příjemná lesem a dobře značená tak můžeme v klidu vychutnávat klid lesa a těšit se na zajímavé lomy. Naše cesta může i zde skončit a využit cestu autobusem , který má zastávku přímo u lomu . I když jezdí ve velkých intervalech nebo dojít do Mořiny a odtud autobusem .