Hlavní město Finska Helsinki na pobřeží Baltského moře láká k návštěvě

Pokud přiletíte do Helsinek na letiště Vantaa, dostanete se do města nejrychleji vlakem. Příměstské vlaky jedou z letiště ve dvou trasách, obě končí na hlavním vlakovém nádraží (Helsingin Rautatieasema), které  leží poblíž centra Helsinek, asi 500 metrů severozápadně od Senátního náměstí (Senaatintori). Je zde stanice metra „Rautatientori“. Pro cestování po městě je výhodné si koupit cestovní kartu „Kertakortti“ (Single-charge card).  Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo a Kirkkonummi tvoří integrovanou oblast regionální veřejné dopravy, ve které můžete cestovat pomocí jediné  karty, kterou lze použít na veškerou veřejnou dopravu: autobusy, vlaky, tramvaje, metro a Trajekt na ostrov Suomenlinna. Můžete vybrat počet dní načítaných na kartu s jednou platbou od 1 do 7 dnů. Kartu můžete koupit přímo na letišti v R-kiosku. Platnost karty začíná prvním označením v označovači umístěným ve vagonu. Informace získáte také v regionálním informačním centru Helsinki Region Tourist Information, které  se nachází na letišti Helsinki-Vantaa v příletové hale 2 a na terminálu 2.

Ve Finsku jsou dva úřední jazyky: finština a švédština. Všechny názvy stanic jsou tedy uváděny ve finštině i švédštině. V roce 2017 slaví Finsko sto let samostatné existence. Po celá staletí bylo součástí Švédského království. Když počátkem 19. století uzavřel ruský car Alexandr I. Dohodu s Napoleonem, nic mu nebránilo zničit švédskou armádu a připojit Finsko k Rusku. Finsko zůstalo ruským až do roku 1917, kdy vyhlásilo nezávislost.

Senátní náměstí
Booking.com


Centrem města je Senátní náměstí uprostřed kterého stojí socha Alexandra II obklopena postavami Práva, Míru Světla a Práce.  Od sochy vedou schody k majestátní bílé budově Helsinské katedrály Tuomiokirkko. Poblíž senátního náměstí se nachází Helsinská univerzita z roku 1919. Nejživějším náměstím je však přístavní Tržní náměstí. Odtud vyplouvají výletní lodě a trajekty, nachází se zde rušný trh, kde si můžete pochutnat na čerstvých rybích specialitách. Jedinečnou atmosféru vnímáte ve Staré tržnici Vanha Kauppahalli, nacházející se v červeno-bílo-žlutě pruhované budově na ulici Eteläranta. Zajímavý pohled na město a Tržní náměstí je z gondol obřího kola Finnair Sky Wheel. V jedné z gondol se dokonce nachází sauna. Z výšky můžete vidět i Uspenskou katedrálu, největší pravoslavnou katedrálu západního světa.  Vedle obřího kola je dřevostavba s venkovním bazénem a prostornými terasami, kde se můžete občerstvit a pozorovat při tom výletní lodě i obrovské trajekty vyplouvající z přístavu.Na severním okraji Tržního náměstí stojí budova radnice z roku 1896 s modro-šedou fasádou. V rohu náměstí Vás zaujme bílá budova Prezidentského paláce Presidentinlinna, který byl postaven v roce 1820 bohatým obchodníkem. Později sloužil ruskému carovi při jeho návštěvách Finska. Když Finsko získalo v roce 1917 nezávislost, stal se oficiální rezidencí prezidentů. My jsme měli to štěstí, že jsme před palácem přihlíželi střídání stráží a vystoupení vojenské dechové hudby.

Uspenská katedrála

Procházíte-li přístavem na Tržním náměstí, nabízejí se možnosti výletů na ostrov Suomenlinna, Korkesaari, kde se nalézá zoologická zahrada, či na ostrov Vallisaari, který je přístupný veřejnosti teprve krátce. Naprosto jedinečným zážitkem však byla okružní dvouhodinová plavba kolem helsinských ostrovů při západu slunce s večeří na lodi Doris společnosti IHA-Lines Oy.
Pokud máte zájem, můžete podniknout na lodi J.L. Runeberg 3,5 hodinovou plavbu do druhého nejstaršího finského města Porvoo. Loď odplouvá z přístaviště na Tržním náměstí v 10 hodin dopoledne. V Porvoo máte 2,5 hodiny času na prohlídku města. (Více informací: www.msjlruneberg.fi)

Vyhledávanou turistickou atrakcí v Helsinkách je skalní kostel Tempeliaukion kirkko, který byl dokončen v roce 1969. Jeho interiéry jsou vytesané do žuly. Skalní stěny zastřešuje měděná kopule, která je zevnitř potažena měděnými pásky. Díky vynikající akustice se zde pořádají také koncerty. Pokud se chcete vyhnout frontě před pokladnou u vchodu, vstupenky zakoupíte také v příjemné kavárně, do níž je vchod z boční strany stavby.

Chcete-li uniknout spěchajícím davům v dopravním a nákupním centru Kamppi, máte možnost vstoupit do jednoho z jedinečných helsinských kostelů Kampin kappeli (Kaple ticha). Je to menší budova, která je obložená smrkovým dřevem. Otevřena byla v roce 2012.

Dominantou západního konce parku Esplanadi (promenáda) je divadlo Svenska Teratern z roku 1866.  Zde naleznete Severní a  Jižní promenádu, dvě ulice ústící na Tržní náměstí, na nichž se nachází  spousta obchůdků a kaváren. Známý obchodní dům Stockmann zabírá celý jeden blok na křižovatce s třídou Mannerheimintie. Zde si můžete všimnout také sochy Tři kováři od Felixe Nylunda z roku 1932, znázorňující tři nahé kováře nad kovadlinou.

Tři kovářiPři návštěvě Helsinek nelze opominout Olympijský stadion. Nachází se zhruba 2 kilometry od centra a je největším stadionem ve Finsku. Stadion byl postaven, aby hostil Olympijské hry v roce 1940, ale kvůli začátku druhé světové války byly hry zrušeny. Olympijské hry se zde konaly v roce 1952  a jsou spojeny se jmény našich sportovců, především Emila Zátopka, který zde získal tři zlaté medaile. Výstavba stadionu začala v roce 1934 a dokončena byla v roce 1938. V roce 1990-1994 byl pak stadion kompletně zmodernizován a upraven,  těsně před Mistrovstvím světa v atletice, které se zde konalo v roce 2005. Před stadionem stojí socha jednoho z největších finských sportovců Paava Nuormiho. Dominantou je Olympijská věž s výhledem na stadion a velkou část Helsinek. Výška věže byla určena podle vítězného hodu oštěpem Matti Järvinena při Olympijských hrách v roce 1932, který činil 72,71 m. V současné době jsou stadion i věž uzavřeny z důvodu probíhající rekonstrukce jejíž ukončení je plánováno v roce 2019.

Pokud budete pokračovat tramvají dále za Olympijský stadion dostanete se až do zajímavé čtvrti Käpylä, švédsky Kottby (Nedaleko se kdysi nacházel statek Kottby), která zaujme různobarevně natřenými dřevěnými domy. První plány na tuto obytnou čtvrť se datují do druhého desetiletí 20. století s cílem bylo přispět k řešení bytové krize v hlavním městě levnými a jednoduchými dřevěnými domky.  V 60. letech vznikl plán na zbourání  dřevěných domků a místo nich měly být postaveny zděné poschoďové domy  ale později bylo rozhodnuto, že tato čtvrť je stavebně cenná a zůstane zachována.

Vydáte-li se od stadionu opačným směrem tedy do centra města pěšky, uvidíte budovu Opery i park Hesperia rozprostírající se podél jezera Töölonlahti, kde se můžete posadit na lavičku a pozorovat projíždějící vlaky za jezerem a helsinčany při provozování vodních sportů například jízdy na kajacích či paddlingu. Téměř na nábřeží stojí budova Finlandia-talo, kterou navrhl v roce 1962 finský architekt Alvar Aalto.

Pokud budete ve městě několik dní, po prohlídce města jistě přijdou na řadu přístavy a mořské zálivy. Zde naleznete velmi  příjemná místa k odpočinku, který můžete spojit gastronomickým zážitkem nebo si vyzkoušet pravou finskou saunu. Pojedete-li z centra autobusem č. 14 na zastávku Henri Fordin katu, vystoupíte pár kroků od zajímavě řešené dřevostavby, která na první pohled zaujme. Jedná se o restauraci Löyly, kde si můžete vychutnat jídlo na terase s výhledem na moře nebo odpočívat v pohodlných pohovkách na střešní terase. Obě terasy jsou velmi prostorné, restaurace se může pochlubit plochou k venkovnímu posezení o rozloze 1600 m2. Vnitřní prostor je příjemně řešen. Jídlo si objednáváte uvnitř restaurace u pultu. V budově se nacházejí veřejné sauny dýmová i na sauna s hořícím dřevem. Dýmová sauna má celkovou plochu 18m2, zatímco dřevěná sauna je trochu větší, její plocha je 22m2. Obě mohou pojmout najednou asi 20 koupajících se. Protože se však jedná o smíšený prostor pro muže i ženy, je vyžadováno nošení plavek, které si můžete za poplatek zapůjčit. Je také možné si pobyt v sauně předem zarezervovat. K dispozici je také malá soukromá sauna pro 11 osob, avšak cena za dvouhodinový pronájem se pohybuje od 300 do 400 EUR.

Aktuální informace naleznete na : http://www.visithelsinki.fi/fi

If you arrive in Helsinki to Vantaa Airport, the fastest way how to get to the city is the train. Suburban trains run from the airport in two routes, both terminating at the Helsingin Rautatieasema, which is situated near the center of Helsinki, about 500 meters northwest of the Senaatintori. There is a metro station „Rautatientori“. For traveling around the city, it is a useful to buy a Single-charge card,  „Kertakortti“. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Sipoo and Kirkkonummi form an integrated regional public transport area where you can travel by using a single card that can be used for all public transport: buses, trains, trams, metro and ferry to Suomenlinna. You can select the number of days from 1 to 7 days, to be recorded on card with one payment. You can buy the card at the R-kiosk at the airport. Card validity commences with the first stamp in the marker located in the wagon. Information can also be found in the Helsinki Tourist Information Regional Information Center located at Helsinki-Vantaa Airport in Arrival Hall 2 and Terminal 2.

There are two official languages in Finland: Finnish and Swedish. That is why all stations´ names are both in Finnish and in Swedish. In 2017, Finland celebrates a hundred years of independent existence. For centuries it has been part of the Kingdom of Sweden. At the beginning of the 19th century, Russian Car Alexandr I made a deal with Napoleon, and nothing could stop him from destroying the Swedish army and joining Finland to Russia. Finland remained Russian until 1917, when it declared independence.

The center of the city is the Senate Square, in the middle of which stands the statue of Alexander II, surrounded by the figures of Rights, Peace, Light and Work. From the sculptures stairs lead  to the majestic white building of Helsinki Tuomiokirkko Cathedral. Near the Senate Square you can find Helsinki University founded in 1919. However, the most lively place is the Market Square. From there cruise ships and ferries depart, there is a busy market where you can enjoy fresh fish specialties. You  feel a unique atmosphere when entering the Old Market Vanha Kauppahalli, located in the red-white-yellow striped building on Etelärant Street. An unique sight of the city and Market Square is from the Finnair Sky Wheel’s gondola. Inside one of the gondolas you can even find a sauna. From the height you can see Uspen Cathedral, the largest orthodox cathedral of the Western world. Next to the giant  wheel is a wooden building with an outdoor pool and spacious terraces where you can relax and watch cruise ships and huge ferries departing from the harbor. On the northern edge of the Market Square is building with a blue-gray façade It is the town hall built in 1896. At the corner of the square you will find the white building of the Presidential Palace Presidentinlinna, which was built in 1820 by a wealthy businessman. Later, it served the Russian Tsar during his visits to Finland. When Finland gained independence in 1917, it became the official residence of the presidents. We were lucky to watch guard-changing and the performance of military brass music in front of the palace.
Booking.com


When walking through the Market Square, you can take excursions to the Suomenlinna Island, Korkesaari, where the zoo is situated or Vallisaari Island  which is open to public only since 2016. However, an unusual experience was a two-hour round-trip cruise around the Helsinki Islands at sunset with dinner at Doris ship of  IHA-Lines Oy.

You can take part in a 3,5 hour cruise on ship J.L. Runeberg to the second oldest Finnish town  Porvoo. The boat departs from the dock at the Market Square at 10 am. In Porvoo you have 2.5 hours of time to explore the city. (More information: www.msjlruneberg.fi)

A popular tourist attraction in Helsinki is the rock church Tempeliaukion kirkko, which was completed in 1969. Its interiors are carved into granite. The rock walls are roofed with a copper dome that is covered with copper tapes from the inside. Thanks to the excellent acoustics, the place is suitable for concerts. If you want to avoid the queue in front of ticket office at the entrance, you can also buy tickets in a cozy cafe with an entrace on the side of the building.

You can escape the hurrying crowds at the Kamppi transport and shopping center, entering a unique Helsinki church of the Kampin Kappel (Chapel of Silence). It is a smaller building that is covered with spruce wood. It was opened in 2012.

The West End of Esplanadi Park (the promenade) is dominated by the Svenska Teratern built  in 1866. Here you will find the North and South Promenade, two streets leading to Market Square, with plenty of shops and cafes. The well-known Stockmann department store occupies one block at the junction with the Mannerheimintie class. Here you can also see the statue  Three Smiths by Felix Nylund from 1932, depicting three naked blacksmiths standing around an anvil.

When visiting Helsinki, you cannot miss the Olympic Stadium. It is situated about 2 kilometers from the center and it is the largest stadium in Finland. The stadium was built to host the Olympic Games in 1940, but due to the start of World War II, the games were canceled. The Olympic Games were held here in 1952 and are associated with the names of our athletes, especially Emil Zátopek, who won three gold medals here. Construction of the stadium began in 1934 and was completed in 1938. During 1990-1994, the stadium was completely modernized and equipped just before the World Athletics Championship, which took place here in 2005. In front of the stadium dominates a statue of one of the greatest  Finnish sportsmen Paavo Nuormi. The Olympic Tower overlooks the stadium and a large part of Helsinki. The height of the tower was determined by the winning javelin throw  Matti Järvinen at the Olympic Games in 1932, which was 72.71 m. At present the stadium and the tower are closed due to the ongoing reconstruction, which is scheduled to end in 2019.

If you continue by tram from the Olympic Stadium, you can reach the interesting Käpylä district, in Swedish Kottby (there used be Kottby Farm nearby), where you can see wooden houses painted in various colors. The first plans for this residential neighborhood date back to the second decade of the 20th century, with the aim of helping to solve the housing crisis in the capital by cheap and simple wooden houses. In the 1960s, a plan for the demolition of wooden houses was set up and brick masonry houses should be built instead, but it was later decided that this district is valuable and will be preserved.

If you walk from the stadium in the opposite direction towards the city center, you will see the Opera House and the Hesperia Park stretching along Lake Töölonlahti where you can sit on the bench and watch the trains passing by the lake and the Helsinki water sports such as kayaking or paddling . Almost on the waterfront stands the building Finlandia-talo, designed in 1962 by Finnish architect Alvar Aalto.

If you intend to spend in the town several days, after a tour round the  city you may want to see ports and seashores. Here you will find very pleasant places for relax where you can combine  a gastronomic experience with a real Finnish sauna. If you arrive from the center by bus no. 14 to Henri Fordin katu stop, take a few steps and interestingly designed wooden building at first glance  attracts your attention. This is the Löyly restaurant, where you can enjoy a meal on the terrace overlooking the sea or relax in comfortable sofas on the rooftop terrace. Both terraces are very spacious, and the restaurant boasts a 1600 m2 outdoor seating area. The interior space is pleasantly designed. You order the food inside the restaurant at the counter. The building houses both smoke saunas and a sauna with burning wood. The smoke sauna has a total area of ​​18m2, while the wooden sauna is slightly larger, its area is 22m2. Both can hold about 20 bathers at a time. However, because it is a mixed space for both men and women, it is necessary to wear swimwear, which you can borrow for a fee. It is  possible to reserve a sauna in advance. There is also a small private sauna for 11 people, but the price for a 2-hour rental is between 300 and 400 EUR.

For more information see: http://www.visithelsinki.fi/en