Top news

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

Vyplněnou žádost lze podat pouze prostřednictvím:

  1. České pošty – v listinné podobě,
  2. Datové schránky – elektronicky  (ID: vidaawt ).

Osobní podání na podatelně MŠMT je možné pouze v úředních dnech, a to nejpozději do 22. prosince 2017. Podání prostřednictvím emailu není možné!!

Konzultace:

Email: mujklub@msmt.cz
Telefon: 234 812 721

(Infolinka k dispozici  od 6. 12. do 22. 12. 2017, každý všední den od 9:00 do 15:00).

Nejčastější dotazy k Programu MŮJ KLUB najdete zde

Vyhlaseni Programu MŮJ KLUB 2018