Top news

Výročí 50 let – kdy byla v Praze otevřena první stálá manželská poradna

V letošním roce je to 50 let, kdy byla v Praze otevřena první stálá manželská poradna. Sídlila ve dvou místnostech ve Slezské ulici, tým tvořili vedoucí poradny a dvě sociální pracovnice. K nim je třeba přičíst řadu externích spolupracovníků – psychologů, právníků a lékařů (psychiatři, sexuologové, jednu dobu i genetik). Na počátku vyhledalo její služby cca 500 klientů ročně, v posledních letech cca 4 000.

Od roku 1967 dodnes navštívilo poradnu zhruba 150 000 klientů, realizováno bylo cca 700 000 konzultací. Poradna má nyní 10 pracovišť, její tým tvoří 27 psychologů, dvě sociální pracovnice a právnička, externě psychiatr a další dva právníci.

„Poradna je nízkoprahové zařízení, není třeba doporučení, stačí se jen telefonicky objednat. Služby jsou ze zákona bezplatné, pracovníci poradny jsou vázáni povinnou mlčenlivostí, klient má právo vystupovat i anonymně. V poradně výrazně převažuje spontánní klientela (zhruba 90% klientů) – iniciátorem kontaktu s poradnou je přibližně v 50% případů žena, ve 30% muž, ve 20% oba společně. U dalších zhruba 10% z celkového počtu klientů, je iniciátorem instituce. Například soud.

Za prvních 9 měsíců letošního roku vyhledalo poradenskou pomoc 2952 klientů (z toho 1745 žen); 237 klientů se dostavilo na doporučení soudu nebo OSPODu. Bylo jim poskytnuto celkem 14 062 konzultací. Převažovala v nich tématika párová (6654 konzultací) a rodinná (4732 konzultací)“, řekl Petr Šmolka.

50 let, kdy byla v Praze otevřena první stálá manželská poradna z tiskové konference Petr Šmolka

„Vážím si práce naší poradny. Vyrovnat se se složitou životní situací s odbornou pomocí našich pracovníků je mnohdy poslední šancí. Ale poradenským cílem není vždy harmonizace vztahů. V některých případech jím může být i slušné ukončení vztahu a funkční uspořádání porozvodových, nebo porozchodových vztahů tak, aby reflektovaly zájmy zejména nezletilých dětí“, řekl Tomáš Ján.
V katamnestických šetřeních se opakovaně ukazuje, že cca ve 40% případů se problém podařilo úspěšně vyřešit, v dalších zhruba 40% se s ním klienti alespoň lépe vyrovnávají a cca ve 20% se trápení odstranit nepodařilo. Často proto, že již bylo příliš chronické. 

Pokud je třeba, zprostředkují pracovníci poradny klientům pomoc dalších odborných útvarů Centra sociálních služeb (RIAPS, Intervenční Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Triangl – pomoc dětských psychologů, azylové domy a další). Případně je klientům doporučena pomoc návazných zařízení mimo rámec CSSP.

Za dobu existence poradny se neměnily pouze kvantitativní údaje o počtech klientů a konzultací; k výrazným změnám dochází i v převládajících typech starostí, s nimiž se na poradnu obracejí. Hlavními změnami jsou:

  • Zvýšený výskyt odhalených mimomanželských partnerů;
  • Zvyšující se zastoupení mužů, co by mohli, ale nemají zájem (o sex);
  • Více dětí ženatých mužů s milenkami;
  • Více žen v roli milenek čekajících, zda se jejich partner konečně rozvede;
  • Výrazně větší zastoupení nesezdaných párů;
  • Nové potíže „sendvičové generace“;
  • Vyšší počet „rekonstruovaných“ rodin;
  • Častější sociální srovnávání mezi rodinami;

Doma nebo na návštěvě? – soužití probíhá v teritoriu původně jen jednoho z nich.V rámci poradny je poskytována skupinová párová psychoterapie, od letošního roku i edukativní skupina pro rodiče dětí trpících ADHD a poruchami autistického spektra.Poradna nabízí konzultace dle také v angličtině, němčině a ruštině; nově i ve znakové řeči.

Veškeré podrobné informace a statistiky najdete na webových stránkách www.csspraha.cz 

Publikace – http://www.csspraha.cz/wcd/publikace/mp_publikace_50let.pdf