Top news

V Karlíně vznikne nový park pro pejskaře

Pro majitele psích miláčků vznikne další park na území městské části Praha 8, v ulici Sokolovská. Louka bude určena pro volný pohyb psů a bude zahrnovat také agility prvky. Otevřena by měla být v září 2018.

Vedení osmé městské části schválilo ve středu 1. listopadu 2017 výstavbu parku s volným pohybem psů s agility prvky. Vybudován bude mezi ulicemi Sokolovská a pobřežní v Karlíně a jeho dokončení se plánuje v příštím roce. „Psí park bude stát na dosud nevyužívaném a zanedbaném místě v Sokolovské ulici. To jinými slovy znamená, že na jedné straně poskytneme majitelům psů další místo pro venčení a výcvik a zároveň zrevitalizujeme veřejný prostor,“ říká k záměru místostarosta osmé městské části Matěj Fichtner.
Park s volným pohybem psů v Karlíně vhodně propojí Kaizlovy sady s plánovanými zelenými plochami projektu Rohan City, plánovaného na Rohanském ostrově. Záměr byl předem projednán s místními občany a spolky, s hlavním městem Prahou i s karlínskými developery. Výstavbu a revitalizaci provede firma OK GARDEN s. r. o., která pracuje s rozpočtem cca 11,5 milionu korun. V rámci úprav, které by měly započít v únoru 2018, budou realizovány nové komunikace s mobiliářem, oplocení parkové plochy a plochy s agility prvky. Úpravou projde také zeleň. Bude se jednat o ošetření a výsadbu nových stromů a keřů. V rámci komunikací bude také odstraněna část bývalého železničního valu na obou koncích řešeného území. „Jsem si jistý, že tímto krokem potěšíme nejen pejskaře, ale také další obyvatele naší městské části. Ti v budoucnu ocení úbytek volně pobíhajících psů v ulicích i větší pořádek,“ dodává Fichtner.

První psí louka v Praze 8 vznikla v roce 2005 v Libni. Louka v Sokolovské ulici bude již desátá v pořadí. Přehled všech psích luk na území osmé městské části najdete na mapovém portálu Prahy 8.

V Karlíně vznikne nový park pro pejskaře
V Karlíně vznikne nový park pro pejskaře – agility