Expozici NTM Centra stavitelského dědictví naleznete v Plasích u Plzně

Pokud se chystáte k návštěvě kláštera Plasy v západních Čechách, doporučujeme Vám vyhradit si dostatek času k prohlídce expozice NTM Centra stavitelského dědictví, která se nachází v zrekonstruované budově pivovaru.

V expozici je atraktivně prezentován historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Máte zde příležitost seznámit se s různými stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína) a jejich zpracováním pro použití na stavbách. Na jednotlivých patrech si může prohlédnout typy stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po střechy tvořené krovem a krytinami. V suterénu se seznámíte se stavebními materiály. V přízemí, v prostorách bývalé staré chladírny si můžete prohlédnout, jak vzniká hrubá stavba budov. V prostorách bývalé varny se můžete seznámit s vývojem topení a  instalace vody. V prvním patře  posloužily železné lávky a schůdky sloužící k obsluze pivovarské nádoby ke vzniku galerie, kde jsou představeny obklady stěn, schody a spojovací materiály. V prostorách bývalé ječné půdy sloužící k uskladnění obilí si můžete prohlédnout konstrukce podlah a stropů. Zvláštní část expozice umístěná v prostorách bývalé sladovny, kde byly umístěny stroje na čištění obilí,  je věnována povrchovým úpravám stěn. Uvidíte zde například tažení fasádních říms  a tvorbu sgrafita.

Když vystoupáte do druhého patra, můžete si zde prohlédnout expozici elektro, ve které sledujete vývoj instalačního materiálu, vypínačů a zásuvek od konce 19. století. V prostorách bývalého skladu sladu vidíte, jakým vývojem prošly okna a dveře. Prohlédnete si zde například okno z doby vlády Karla IV, které bylo tvořeno průhlednými drahokamy. Pozornost upoutá také barevná vitráž nebo secesní okno s leptanými dekoracemi. I v pivovarském podkroví je možné obdivovat jedinečnou konstrukci krovu se zdvojenými svislými prvky, neboli věšadly, vynášejícími tíhu vodorovně uložených vazných trámů. Proměnu krovových konstrukcí v průběhu staletí pak lze sledovat na sbírkových předmětech vystavených v této části expozice. Je zde vystaven například model krovů Kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého na pražském Karlově, nebo model kovové konstrukce krovů přístavby Chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Navazující část expozice je věnována střešním krytinám.

v


V nejvyšším patře budovy je v galerii Valečka instalována výstava s názvem Příběh vizionáře: Jan Kaplický. Modely, které jsou zde umístěny, mapují práci Kaplického architektonického studia Future Systems od jeho počátků až k posledním modelům. První část výstavy věnovaná životu a dílu architekta Jana Kaplického byla v nejvyšším podlaží bývalého pivovaru otevřena již v roce 2015Aktualizovaná výstava je veřejnosti přístupná od 13. září 2017.

 

Oblíbenou částí expozice stavitelství je stavební hřiště. Na jednom ze sýpkových pater někdejší sladovny si mohou návštěvníci všech věkových kategorií vyzkoušet vlastní stavitelské schopnosti. I z obyčejných dřevěných špalíčků lze postavit překvapivě složité konstrukce. Vědomosti získané prohlídkou expozic si můžete prověřit na interaktivní obrazovce s kvízy, doplňovačkami a dalšími zábavnými hrami. Magnetická puzzle umožňují složit průčelí staveb v různých slohových epochách, tzv. „stůl architekta“ seznámí s proměnou stavebních plánů v minulosti,  Naleznete zde i zajímavě řešenou abecedu pojmů z oblasti architektury, kdy veškeré informace naleznete na vysouvacích panelech připomínajících hřbety knih v knihovně.

Do 26. listopadu si můžete prohlédnout výstavu Poklady v českých keramických obkladech, která ukazuje vývoj keramických obkladů na produkci tří českých továren na keramiku v Rakovníku, Chlumčanech a Horní Bříze. Návštěvník se seznámí s výrobními procesy a technikami v minulosti, ale i s dobovými módními trendy a dalšími vlivy, které se rychle obrážely v designu obkladů  i dlažeb.Booking.com

Do 26. listopadu máte také možnost se seznámit se životem a dílem Ludvíka Očenáška v rámci výstavy „Ludvík Očenášek – od jízdních kol až k raketám“. Ludvík Očenášek patří k jediným dvěma Čechům, kteří jsou zapsáni ve Spojených státech amerických v síni slávy průkopníků kosmických letů. V Čechách však zná jeho jméno málokdo. Ludvík Očenášek začínal výrobou jízdních kol. Vyvinul vlastní rotační automobilový a letadlový motor. V roce 1910 konstruoval vlastní letadlo.  Na konci 1. světové války nalezl například v Praze telefonní vedení mezi ministerstvy války v Berlíně a Vídni. Hovory s úspěchem odposlouchával. Za svoji činnost byl vyznamenán Československou revoluční medailí 1918. V meziválečném období se zabýval konstrukcí raket. V pokladně expozice stavitelství si můžete zakoupit knihu o životě a díle Ludvíka Očenáška, jejímž autorem je Michal Plavec, kurátor letecké sbírky Národního technického muzea. Když procházíte tuto expozici, překvapí vás rozsah jeho práce.

 

Výstava nazvaná „Calcarius čili vápeník, vápenné technologie v tradičním stavitelství“ je instalována v mlýnici a šalandě bývalého klášterního mlýna. Názorně je vysvětlen tzv. vápenný cyklus zahrnující přeměnu vápencového kamene na kusové vápno, jeho hašení v hasnicích i následnou přípravu malt a způsoby jejich užití na stavbách jako pojiva. 5.- 7. října se při workshopu  věnovaném tradičním vápanným technologiím uskuteční experimentální výpal, který bude proveden v peci postavené tradičním způsobem na základě informací získaných z historických plánů, archeologických nálezů i dochovaných stavebních reliktů. Vápno získané výpalem bude následně vyhašeno a uloženo ve vápenné jámě ve Dvoře stavebních řemesel NTM CSD Plasy. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si tvorbu sgrafit, účastnit se přednášky, projekcí, komentované prohlídky končící výstavy „Calcarius čili vápeník“

 
Součástí Centra stavitelského dědictví je i hospodářský dvůr plaského kláštera. Ten svou podobou odkazuje na období baroka, avšak podle dochovaných středověkých stavebních prvků lze usuzovat, že jeho počátky sahají až do doby, kdy byl cisterciácký klášter založen, tedy do poloviny 12. století. Dvůr stavebních řemesel je návštěvníkům přístupný v měsících červenci a srpnu v rámci komentovaných prohlídek, v průběhu roku při speciálních akcích, jako jsou Dny řemesla, a při odborných workshopech.


Otevírací doba muzea:

 

březen — duben sobota — neděle od 10:00 do 17:00
květen — září úterý — neděle od 10:00 do 18:00
říjen — listopad sobota — neděle od 10:00 do 17:00

včetně státních svátků

Vstupné :

plné 110 Kč

snížené 70 Kč

rodinné 270 Kč

 

Neplacené nehlídané parkoviště s kapacitou až 250 aut je součástí areálu, nachází se po levé straně hned za sjezdem z hlavní silnice. K expozici stavitelství pokračujte asi 200m dál po cestě.

Expozice stavitelství umožňuje osobám se sníženou pohyblivostí navštívit téměř všechny své prostory. Problém tvoří pouze lávka ve druhém patře (3 schody) a prostor mlýnice (2 schody), kde bývají sezónní výstavy. Dostupnost ostatních prostor umožňuje výtah. V budově je možné využít bezbariérové toalety.

Kontakt:

Národní technické muzeum
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5
331 01 Plasy

Stránky muzea

email: csd@ntm.cz
telefon pokladna: +420 373 300 730
telefon kancelář: +420 373 300 733

v