Ceny klasické hudby Classic Prague Awards

  V České republice se v kultuře historicky uděluje celá řada různých cen, ale klasická hudba žádné takové ocenění až do loňského roku neměla. Ceny Classic Prague Awards vznikly z iniciativy společnosti Voice of Prague (vlastníka rozhlasové stanice Classic Praha) a bývalého ministra kultury Jiřího Bessera, který je ředitelem soutěže.   V loňském prvním ročníku soutěže byli oceněni tři umělci. Cembalistka Zuzana Růžičková získala cenu za celoživotní přínos, hráčka na lesní roh Kateřina Javůrková uspěla v kategorii talent roku a laureátem ceny za propagaci české hudby v zahraničí se stal britský dirigent Sir John Eliot Gardiner.

Letošní druhý ročník

Byl rozšířen o ceny v soutěžních kategoriích za výkony sólistické, vokální, orchestrální, komorní, crossover projekt a nahrávku roku. Ceny se udělovaly ve třech nominačních kategoriích (Talent roku, Celoživotní přínos, Propagace české hudby) a sedmi soutěžních kategoriích. Nominované umělce, hudební tělesa i nahrávky vybíraly oborové poroty společně s hlavní pětičlennou porotou odborníků. Hlavní porotu tvořila světoznámá sopranistka Gabriela Beňačková, klarinetista a pedagog prof. Jiří Hlaváč, houslový virtuóz Václav Hudeček, klavírista a pedagog Ivan Klánský a hudební skladatel Ondřej Soukup. Do soutěžních kategorií mohl kandidáta vedle poroty nominovat kdokoliv působící v oblasti kultury, kulturních institucí či médií.

Classic Prague Awards reflektují dění na tuzemské scéně klasické hudby za celý uplynulý rok. Mezi nominacemi proto tentokrát nechybí zvučná jména umělců, kteří byli v roce 2017 součástí zajímavých projektů,“ uvedl ředitel soutěže Jiří Besser. Kdo zvítězil ze třech nominovaných v jednotlivých kategoriích?Sólistický výkon.    

   Pianista Ivo Kahánek za své provedení Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 Bohuslava Martinů, který představil na Mezinárodním festivalu Monte Carlo.

Ivo Kahánek

Komorní výkon

Sólistka Národního divadla sopranistka Kateřina Kněžíková a harfenistka Kateřina Englichová  za projekt s neobvyklým spojením zpěvu s doprovodem harfy v dílech Leoše Janáčka, Jana H. Trnečka, Bohuslava Martinů, Benjamina Brittena, Jana F. Fischera a Sylvie Bodorové na koncertě ve Zlíně. „Chtěla jsem ve 12 letech hrát na harfu, pak jsem začala zpívat a až nyní jsem si splnila sen,“ vysvětlila K. Kněžíková a K. Englichová dodala: „Jsem ráda, že si vybrala harfu, je to krásný nástroj a je u nás trochu opomíjený.“                                                                                                                                

   Vokální výkon

Sbor Národního divadla, Sbor Státní opery a Kühnův dětský sbor se svým koncertním provedením Berliozova Faustova prokletí v Národním divadle.
„Během minulé sezony se Sbor Národního divadla a Sbor Státní opery spojil při dvou zcela výjimečných a velice náročných projektech, provedení Faustova prokletí a opery Lohengrin.     Představení byla na vynikající úrovni a posunula obě tělesa ještě o stupínek výše,“ řekla ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvie Hroncová.

Orchestrální výkon   

Česká filharmonie, která pod vedením loni zesnulého Jiřího Bělohlávka v Rudolfinu zahrála Symfonii č. 5 Gustava Mahlera. Manželka šéfdirigenta po emotivní děkovné řeči převzala cenu za aplausu vestoje.

Nahrávka roku

Autory vítězné nahrávky Bohuslav Martinů: Kompletní dílo pro violoncello a orchestr jsou violoncellista Petr Nouzovský a Plzeňská filharmonie s dirigentem Tomášem Braunerem.

Česká filharmonie a Jiří Bělohlávek,

Crossover    

Clarinet Factory, hudební soubor a jeho projekt Meadows, který mísí vlivy klasiky s jazzem, etnickou hudbou, folkem, folklorem a elektronickým zpracováním zvuků přírody.

Soudobá kompozice   

 Nikdo z přihlášených nebyl nominován. Vedení soutěže rozhodlo finanční odměnu 100 000 Kč předat Nadaci Magdaleny Kožené, která podporuje základní umělecké školy v České republice „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ řekla Magdalena Kožená.                                                                                              

 Talent roku  

 Ocenění je určeno pro hudebníky (od pěvců po skladatele) do 30 let   Zvítězil mladý tenorista Nekoranec, je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. Byl členem Bavorské státní opery v Mnichově. Vloni se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže F. Viňase v Barceloně. „Cena je pro mě poctou a potvrzením, že jsem na správné cestě,“   řekl Nekoranec                                                                                                                  

 Cena za celoživotní přínos  

 Ocenění práce je teoreticky otevřeno i pro pedagogy a hudební vědce.    Zvítězil dirigent Libor Pešek, žák K. Ančerla, V. Smetáčka a V. Neumanna, který od roku 2007 stojí v čele Českého národního symfonického orchestru.  V r. 1996 mu byl udělen Řád britského impéria a v r. 1997 Medaile Za zásluhy o stát.  Propagace české hudby – International ambassador of Czech Music   Cena je určena pro význačné zahraniční osobnosti, které se systematicky věnují propagaci české hudby, výjimečně i pro české umělce dlouhodobě působící v zahraničí na nejvyšší světové úrovni. Ocenění získal britský muzikolog a odborník na českou operu profesor John Tyrrel.

Stipendium

Díky stipendiu Britské rady i Českého hudebního fondu měl možnost rok studovat prameny v brněnském Janáčkově archivu. O české operní tvorbě napsal knihu Czech Opera, která se dočkala velkého ohlasu u nás i v zahraničí. Leoši Janáčkovi věnoval řadu vynikajících studií a knih. Za všechny zmiňme knihy Leoš Janáček: Káťa Kabanová nebo Janáček´s Operas – A Documentary Account, ve které zpřístupnil důležité prameny v anglickém překladu. S dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem spolupracoval na nahrávkách Janáčkových oper pro firmu DECCA, které znamenaly nejdůležitější moment v prosazení Janáčkova díla ve světovém kontextu. „Ačkoliv je to malý národ, mají Češi vynikající hudební tradici a talent,“ poznamenal výbornou češtinou profesor Tyrell. „Jen stěží bychom hledali vhodnějšího člověka pro titul mezinárodního ambasadora české hudby v zahraničí. Profesor John Tyrrell zasvětil svou profesní kariéru našim bohatým operním dějinám, především pak dílu Leoše Janáčka. Svými aktivitami i vědeckou prací významně ovlivnil to, jak je česká klasická hudba vnímána ve světě,“ uvedl ředitel soutěže Jiří Besser

  Cena české televize  – Klasika roku

Cenu  obdržela Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem za provedení  Symfonie č. 5 Gustav Mahler v Rudolfinu .    Ceny byly předány za přímého přenosu ČT art v pražském Obecním domě. Večer moderoval ředitel České filharmonie David Mareček. Křišťálové trofeje s grafikou jedné z Janáčkových partitur vyrobila nižborská sklárna Rückl Crystal, návrh vytvořil malíř a grafik Jiří Voves. Vítěz každé soutěžní kategorie získal také finanční odměnu 100 000 korun.  Ceny mají záštitu ministerstva kultury a Hlavního města Prahy a podporu například Bohemian Heritage Fund. V rámci slavnostního večera v Obecním domě vystoupil jeden z nejvyhledávanějším českých pěvců současnosti tenorista Pavel Černoch za doprovodu speciálního tělesa tvořeného Epoque Quartetem, Belfiato Quintetem a kontrabasistou Petrem Riesem pod vedením klavíristy Jana Kučery. Pavel Černoch vystupuje na prestižních scénách po celém světě. Více informací a naleznete na oficiální stránce www.classicpragueawards.eu

 Jaromír a Věra Hamplovi   

              Foto archiv Classic Prague Awards