Top news

Informace o změnách v MHD – krátkodobé výluky v provozu tramvají v lednu 2018

V Praze, 11. ledna 2018

Informace o změnách v MHD – krátkodobé výluky v provozu tramvají v lednu 2018

 

  1. a) Od pátku 12. 1. (20:00 hod.) do neděle 14. 1. 2018 (7:30 hod.) a od neděle 14. 1. (10:30 hod.) do pondělí 15. 1. 2018 (cca 0:30 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař.

 

Změny tras tramvajových linek

Všechny spoje linky č. 22 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

Linka č. 26 bude ve směru z centra ze zastávky Strašnická odkloněna přes Průběžnou na Kubánské náměstí, kde bude ukončena.

Linky č. 97 a 99 budou ve směru z centra ukončeny v zastávce Nádraží Strašnice (nástupní zastávka Radošovická).

 

V trase Strašnická – Na Hroudě – Zahradní Město – Nádraží Hostivař bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X26 a v nočním provozu linka X97.

 

  1. b) V neděli 14. 1. 2018 od 7:30 hod. do 10:30 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Průběžná – Nádraží Hostivař.

 

Změny tras tramvajových linek

Oproti výluce v úseku Radošovická – Nádraží Hostivař dochází ke změně pouze pro linku č. 22, která bude ve směru z centra ze zastávky Průběžná odkloněna přes zastávky Strašnická, Vozovna Strašnice a Želivského do zastávky Olšanské hřbitovy, kde bude ukončena (nástupní zastávka Želivského).

 

Dopravní opatření pro linku č. 26 a zavedení náhradní dopravy X26 zůstává v platnosti.

 

  1. V noci ze čtvrtka 18. 1. (20:00 hod.) na pátek 19. 1. 2018 (4:55 hod.) bude mimo provoz tramvajová zastávka Malostranská (u metra) pro směr Chotkovy sady.

 

 

Booking.com

 

Změny tras tramvajových linek (v uvedeném směru)

Linky č. 2 a 18 budou v úseku Staroměstská – Chotkovy sady odkloněny přes zastávky Právnická fakulta a Malostranská (na nábřeží E. Beneše).

Linky č. 12, 20 a 97 budou v úseku Malostranské náměstí – Chotkovy sady odkloněny přes zastávky Malostranská (v Letenské ulici), Právnická fakulta a Malostranská (na nábřeží E. Beneše).

Linka č. 15 bude v úseku Malostranské náměstí – Čechův most odkloněna přes zastávky Malostranská (v Letenské ulici) a Právnická fakulta.

Linka č. 22 bude v úseku Malostranské náměstí – Královský letohrádek odkloněna přes zastávky Malostranská (v Letenské ulici), Právnická fakulta a Malostranská (na nábřeží E. Beneše).

ilustrační foto

 

Změny tramvajových zastávek

Po dobu výluky budou zřízeny zastávky Malostranská na nábřeží E. Beneše (pro směr od Čechova mostu) a v Letenské ulici (pro směr od Malostranského náměstí).

 

Náhradní doprava nebude zavedena.

 

  1. V pátek 19. 1. 2018 od 0:50 hod. do 2:50 hod. bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí – Hradčanská.

 

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 91 a 96 budou v úseku Dlouhá třída – Hradčanská odkloněny přes zastávky Čechův most, Malostranská (na nábřeží E. Beneše) a Chotkovy sady.

 

Změny tramvajových zastávek

Zřízena bude pro oba směry zastávka Malostranská na nábřeží E. Beneše.

 

V trase Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Hradčanská bude zavedena náhradní autobusová doprava X91.

 

  1. V noci z úterý 23. 1. (22:30 hod.) na středu 24. 1. 2018 (4:40 hod.) bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Palmovka – Florenc.

 Změny tras tramvajových linek

Linka č. 3 bude ve směru od Nádraží Braník zkrácena do zastávky Bílá labuť.

Linky č. 8 a 92 budou v úseku Palmovka – Bílá labuť odkloněny přes zastávky Libeňský most, Maniny, Pražská tržnice, Vltavská a Těšnov.

 

V trase Palmovka – Invalidovna – Křižíkova – Florenc – Masarykovo nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava X92.

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 145 autobusových linek, dále 25 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra. K 1. 1. 2018 bylo ve vlastnictví společnosti 1 168 autobusů, 854 tramvajových vozů a 730 vozidel metra. Společnost ročně přepraví více než miliardu osob a ujede cca 178 mil. kilometrů. Podnik má k 1. 1. 2018 celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 230 tvoří řidiči MHD.

Jediným akcionářem Dopravního podniku je hlavní město Praha, množství dopravních spojů a zadání pro jízdní řády v Praze určuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Více informací o Dopravním podniku naleznete rovněž na http://www.dpp.cz.